KANSELLERT! Webinar: SAP Påbyggingskurs i NAV-refusjoner

Torsdag 22. oktober kl. 12.30–15.30

Sted: Webinar,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Dette vil være en kort variant av de ordinære kursene som vi har for kunder i Nav refusjonsløsningen i Sap. Våre kurs er til vanlig heldagskurs og innebærer også oppgaver og trening i Sap. Dette er det dessverre ikke mulig å gjennomføre i de nettbaserte kursene. Varighet på våre kurs er ca. 3 timer og vi vil gå igjennom følgende;  

Varighet

3 timer

Målgruppe

 • Virksomheter som har tatt i bruk DFØs løsning for NAV-refusjoner i SAP
 • Lønnsmedarbeidere som jobber med oppfølging av refusjoner fra NAV
 • Regnskapsmedarbeidere som avstemmer refusjoner fra NAV
 • Evt. andre personer som skal bistå med oppklaring av avvik etc.

Forkunnskaper

 • Lønnsmedarbeidere:
  Refusjoner fra NAV grunnkurs og har jobbet aktivt med refusjonsdata
 • Regnskapsmedarbeidere:
  Avstemt regnskapet 1-2 måneder med aktive refusjonsdata

Innhold

 • Oppsummering av Nav refusjonsløsningen
 • Krav og innbetaling fra Nav -Det er en sammenheng
 • Innlesing av K27 og kontroller
 • Recon – gjennomgang
 • Rapporter og dokumentasjon

Pris

750,- per deltaker

 Avmeldinger som ikke mottas før påmeldingsfristens utløp, vil bli fakturert.

Kontaktinformasjon

Maren Aanensen lonn@dfo.no

Praktisk

Oppkoblingsinformasjon vil bli sendt senere

Alle har mute på såfremt de ikke skal si noe

Bruk chat til å stille spørsmål underveis så tar vi de opp i plenum når det passer.

Fant du det du lette etter?