Webinar: SAP Grunnkurs i NAV refusjoner

Onsdag 21. oktober kl. 12.30–15.30

Sted: Webinar,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Dette vil være en kort variant av de ordinære kursene som vi har for kunder i Nav refusjonsløsningen i Sap.
Våre kurs er til vanlig heldagskurs og innebærer også oppgaver og trening i Sap.
Dette er det dessverre ikke mulig å gjennomføre i de nettbaserte kursene.

Varighet

3 timer

Målgruppe

  • Virksomheter som har tatt i bruk DFØs løsning for NAV-refusjoner i SAP
  • Lønnsmedarbeider/ HR med noe SAP-kunnskap
  • Har vært igjennom SAP grunnkurs

Forkunnskaper

Kurset er egnet for medarbeidere som utfører arbeid med registrering og oppfølging av refusjoner fra NAV

Innhold

  • Tjenesteløsning for refusjoner fra NAV
  • Kort om relevant regelverk       
  • Digital sykemelding og inntektsmelding
  • Systemløsningen NAV refusjoner i SAP
  • Rapporter

Pris

750,- per deltaker

 Avmeldinger som ikke mottas før påmeldingsfristens utløp, vil bli fakturert.

Kontaktinformasjon

Maren Aanensen lonn@dfo.no

Praktisk

Påloggingsinformasjon vil bli sendt ut senere

Alle har mute på såfremt de ikke skal si noe

Bruk chat til å stille spørsmål underveis så tar vi de opp i plenum når det passer.

Fant du det du lette etter?