Webinar: På jakt etter den best kvalifiserte kandidaten - inkluderende rekruttering med treffsikre seleksjonsmetoder

Onsdag 14. oktober kl. 09.50–12.00

Sted: Webinar,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Målgruppe

Rekrutterende ledere og HR i staten
Tillitsvalgte og andre ansatte i staten som jobber med rekruttering og inkludering

Om webinaret

Hvem er den best kvalifiserte kandidaten? For å utøve god rekruttering og hindre diskriminering er det viktig at du evner å bruke gode og riktige seleksjonsmetoder, og jobber systematisk i utvelgelsesprosessen. På denne måten minsker du sannsynligheten for å bli påvirket av ytre faktorer som alder, kjønn, navn eller funksjonsnedsettelse hos kandidatene. 

Ved å bruke treffsikre seleksjonsmetoder som predikerer fremtidig jobbprestasjon, åpner du opp for rekruttering av en mer mangfoldig arbeidsstyrke. Hvilke seleksjonsmetoder som egner seg for å rekruttere den best kvalifiserte kandidaten avhenger av hvilke kvalifikasjonskrav du satte for stillingen i jobbanalysen.

Treffsikre seleksjonsmetoder gir alle kandidater, unge som gamle, norsk etniske som flerkulturelle, med eller uten diagnose, lik sjanse til å vise seg fram.

Innhold

Rekruttering handlinger ikke om å finne noen som passer inn i den eksisterende kulturen i enheten du leder, eller noen du som leder vil trives sammen med. Rekruttering handler om å finne den best egnede kandidaten til stillingen. På dette webinaret gir vi deg innblikk i hva forskningen sier om treffsikre seleksjonsmetoder, og deler erfaringer fra offentlige virksomheter som både har prøvd å gå litt bort fra den tradisjonelle rekrutteringspraksisen.

Innledere på webinaret:

Ole I. Iversen er en av Norges fremste eksperter innen rekruttering og seleksjon, og har utgitt flere bøker og artikler innen dette fagområdet. Iversen jobber i dag som strategisk rådgiver i Forsvarsmateriell, hvor han tidligere var underdirektør og sjef for HR-seksjonen. Han var partner og medgründer i Assessit AS. Iversen er også tilknyttet Handelshøyskolen BI i en deltidsstilling som førsteamanuensis II i organisasjonspsykologi og ledelse.

Hanne Revholt er seniorrådgiver HR i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og har faglig ansvar for rekruttering i direktoratet og i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Hanne har vært sentral i arbeidet med profesjonaliseringen av rekruttering i Bufdir og Bufetat.

Tone Andersson Torske er HR-direktør i Bufdir. Hun har også ansvar for strategisk HR for Bufetat, og de rundt 6000 ansatte der.

Kariline Gustad-Sanner er seniorrådgiver i HR i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Kariline har bakgrunn fra internasjonale virksomheter hvor hun har jobbet med HR utvikling, prosjektledelse og rekruttering. Hun har vært sentral i arbeidet med å utvikle kandidattesting som rekrutteringstjeneste til departementene og bidratt til å utvikle et e-læringskurs i mangfoldsrekruttering.

Sanja K. Skaar og Marte Dyve Simenstad er seniorrådgivere i avdeling ledelse, divisjon for styring, organisering og ledelse i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring – DFØ. Begge jobber med å utvikle tiltak og verktøy for å støtte ledere i statlige virksomheter i deres inkluderingsarbeid. Det siste året har de jobbet med å utvikle et e-læringskurs i mangfoldsrekruttering. Kurset vil bli lansert på nyåret.

Program

  • Kl.09.50 Logg deg på (lenke til webinaret sendes dagen før), sjekk lyd og bilde, løs eventuelle problemer og hent deg en kopp kaffe/te
  • Kl.10.00 Hvordan jobbe systematisk i utvelgelsesprosessen? ved Sanja K. Skaar og Marte Dyve Simenstad, seniorrådgivere, DFØ
  • Kl. 10.10 Kombinasjon av utvalgsmetoder gir økt treffsikkerhet, v/Ole I. Iversen, strategisk rådgiver, Forsvarsmateriell, og er også tilknyttet Handelshøyskolen BI i en deltidsstilling som førsteamanuensis II i organisasjonspykologi og ledelse
  • Kl. 10.50 Pause – hent deg en ny kopp kaffe/te
  • Kl. 10.55 Å rekruttere uten søknadsbrev – hvorfor gjør vi det og hva har vi lært hittil? ved HR-direktør, Tone Anderson Torske og Hanne Revholt, seniorrådgiver, Bufdir
  • Kl. 11.25 Hvordan kan arbeidspsykologiske tester bidra til å rekruttere et større mangfold? ved testrådgiver Kariline Gustad-Sanner, DSS
  • Kl. 11.55 Nye DFØ-tiltak og verktøy som støtte i inkluderingsarbeidet ved Sanja K. Skaar og Marte Dyve Simenstad, seniorrådgivere, DFØ
  • Kl. 12 Takk for nå!

Det vil være mulig å stille spørsmål til innlederne.

Praktisk informasjon

Webinaret vil foregå som et Teams Live Event. Påloggingslenke til webinaret vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før.

Du trenger ikke å ha en egen Teamskonto eller Teams programmet for å delta. Det er mulig å delta via nettleseren din. Oppskrift på hvordan du kan koble deg på via nettleser vil bli sendt ut sammen med påloggingslenken.

Vi ber om at du logger deg på kl.9.50 for å løse eventuelle problemer med lyd og bilde før selve webinaret starter kl.10.

Pris

Webinaret er gratis.

Kontakt

  • Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997).
  • Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Ragnhild Aamodt Grønlie, e-post: RagnhildNinniAamodt.Gronlie@dfo.no, telefon: 997 13 860
Fant du det du lette etter?