Grunnleggende om institusjoner og beslutningprosesser i EU, EFTA og EØS

Torsdag 24. september kl. 09–13

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21

Påmeldingsfristen er utløpt.

Om kurset 

I samarbeid med Utenriksdepartementet arrangerer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tre EU- og EØS-kurs i løpet av høsten 2020.

Dette er ett av to like halvdags introduksjonskurs for de som arbeider med EU- og EØS-saker i norsk statlig forvaltning. Det gis en innføring både om EU-, EFTA- og EØS-institusjonene, institusjonelle rammer, samt om arbeidet med innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen.

Innlederne arbeider alle med sentrale EU- og EØS-spørsmål i Utenriksdepartementet: seniorrådgiver Janne Tysnes Kaasin fra Seksjon for EØS- og handelsrett, fagdirektør Jan Ole Gudmundsen fra Europapolitisk seksjon, og fagdirektør Knut Hermansen fra EØS-seksjonen, som også vil være kursets moderator. Det vil serveres en lett lunsj.

Hvem kan delta?

Kurset er åpent for ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter.

Praktisk informasjon

Kursene starter med registrering og kaffe fra kl. 08.30. Det faglige innholdet starter kl. 09.00. Kursene avholdes i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo. Gjeldende smittevernregler vil bli overholdt.

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

For ytterligere informasjon, kontakt:

  • Kursadministrasjonen i DFØ for praktisk informasjon om kurset og påmeldingen (kurs@dfo.no)
  • Knut Hermansen i UD for faglige spørsmål (knut.hermansen@mfa.no – 23 95 01 33)
Fant du det du lette etter?