Webinar: Elektroniske skjema i SAP kjernesystem

Onsdag 19. august kl. 09–12

Sted: Webinar,

Påmeldingsfrist: fredag 14. august kl. 09.

Varighet 3 timer 

Dette vil være en kort variant av en av modulene fra vårt grunnkurs i SAP. 

Våre kurs er til vanlig heldagskurs og innebærer også oppgaver og trening i Sap. Dette er det dessverre ikke mulig å gjennomføre i de nettbaserte kursene.

Målgruppe

Nettkurset er beregnet på personal- og lønnsmedarbeidere i virksomheten.

Forkunnskaper

Kjennskap til virksomhetens rutiner på personal- og lønnsområdet.

Vi anbefaler at en har gjennomført det nettbaserte kurset Innføring i SAP kjernesystem

Innhold

  • Litt om E-skjema løsningen
  • Demonstrasjon av e-skjemaene:
  • Tilsetting            
  • Stillingsendring / fungering
  • Registrering av faste og variable lønnsutbetalinger/trekk
  • Fratredelse
  • Godkjenning av E-skjema
  • Rapport over registrerte E-skjema

Pris

750 kroner per deltaker. 
Avmeldinger som ikke mottas før påmeldingsfristens utløp, vil bli fakturert.

Kontaktinformasjon

Maren Ananensen, e-post lonn@dfo.no

Praktisk

Alle har mute på såfremt de ikke skal si noe.

Bruk chat til å stille spørsmål underveis så tar vi de opp i plenum når det passer.

Meld på
Fant du det du lette etter?