Webinar: Hva har vi lært? - fra krisehåndtering til organisasjonslæring-

Onsdag 27. mai kl. 10–11

Sted: Webinar via Zoom,

Påmeldingsfristen er utløpt.

På programmet:

Koronakrisen har utløst dugnadsvilje, utvikling og innovasjon – både i samfunnet, forvaltningen og i den enkelte virksomhet. Digitale kompetansebyks, fleksibilitet og faglig engasjement har bevist at vi i forvaltningen løser våre oppdrag, selv om vi sitter hver for oss. Ting vil være annerledes etter koronaen, sier mange. Men hvordan omsette de siste måneders erfaringer til læringspunkter og faktisk endring?   

Organisasjonslæring handler om å stoppe opp og snakke om både det som fungerer og det som ikke går så bra. Det handler om  ha evalueringsverktøy som fanger opp erfaringene, og en kultur som omgjør disse til en kilde for utvikling. Så enkelt, og så vanskelig.

På dette webinaret inviterer vi til faglig påfyll, samtaler og refleksjoner om organisasjonslæring og utvikling i kjølvannet av korona. Vi spør: Hva har vi lært? Hvordan systematisere og formidle denne innsikten, som et utgangspunkt for å bevisst etablere nye vaner når arbeidshverdagen igjen normaliseres?

Dagens gjester:

  • Cathrine Filstad, professor Institutt for ledelse og organisasjon BI
  • Hans Christian Holte, direktør Skatteetaten 
  • Karin Bølerengen, prosjektleder NAV

Vel møtt!

Praktisk informasjon:

Meld deg på webinaret ved å klikke på påmeldingslenken under. Webinaret kjøres på Zoom, som er et verktøy for digitale møter og samlinger. Du får påloggingslenke og den praktiske informasjonen du trenger i din påmeldingsbekreftelse.Flere webinarer fra DFØ - kaffen brygger du selv, kunnskapen byr vi på!

DFØ inviterer gjennom våren 2020 til en webinarserie der vi setter styring, organisering og ledelse på agendaen. Webinarene byr på korte innlegg, samtaler og refleksjoner med fagfolk og praktikere. Til hvert treff inviterer vi tre gjester til studio - forskere, fagfolk, ledere og medarbeidere, alt avhengig av hva vi setter på agendaen. 

Utbyttet av å delta øker om du tar med deg innsikten hjem og deler den med egne kollegaer over en digital fagprat! 

Det neste webinaret er:

  • 10. juni: Gode hver for seg, men best sammen? - om strategiarbeidet i departementsfellesskapet
Fant du det du lette etter?