Webinar: Hva har vi lært? - fra krisehåndtering til organisasjonslæring-

Onsdag 27. mai kl. 10–11

Sted: Webinar via Zoom,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Presentasjoner og opptak

Koronakrisen har utløst dugnadsvilje, utvikling og innovasjon – både i samfunnet, forvaltningen og i den enkelte virksomhet. Digitale kompetansebyks, fleksibilitet og faglig engasjement har bevist at vi i forvaltningen løser våre oppdrag, selv om vi sitter hver for oss. Ting vil være annerledes etter koronaen, sier mange. Men hvordan omsette de siste måneders erfaringer til læringspunkter og faktisk endring?   

Organisasjonslæring handler om å stoppe opp og snakke om både det som fungerer og det som ikke går så bra. Det handler om  ha evalueringsverktøy som fanger opp erfaringene, og en kultur som omgjør disse til en kilde for utvikling. Så enkelt, og så vanskelig.

På dette webinaret inviterte vi til faglig påfyll, samtaler og refleksjoner om organisasjonslæring og utvikling i kjølvannet av korona. Vi spurte: Hva har vi lært? Hvordan systematisere og formidle denne innsikten, som et utgangspunkt for å bevisst etablere nye vaner når arbeidshverdagen igjen normaliseres?

Se videoopptak fra webinaret på Youtube

Gjester på webinaret:

  • Cathrine Filstad, professor Institutt for ledelse og organisasjon BI
  • Hans Christian Holte, direktør Skatteetaten 
  • Karin Bølerengen, prosjektleder NAV
Fant du det du lette etter?