AVLYST - Minikurs - Trenger vi en internrevisjon?

Fredag 27. mars kl. 12–15

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Arrangementet er avlyst.

Er dere omfattet av kravet om å vurdere bruk av internrevisjon?

Lurer du på hva internrevisjon i staten er og om dere trenger en internrevisjon i din virksomhet? Velkommen til minikurs i vurdering av internrevisjon!

For fire år siden utgav Finansdepartementet Rundskriv 117 (Internrevisjon i staten R-117). Rundskrivet inneholder et krav til statlige virksomheter, med inntekter eller utgifter til over 300 millioner norske kroner, om å vurdere om virksomheten trenger en internrevisjon. Vurderingen skal skje minimum hvert fjerde år. 2016 var det i overkant av 70 statlige virksomheter som var omfattet av kravet.  22 av disse virksomhetene konkluderte med å etablere en internrevisjon. Fire år seinere er det ca. 50 statlige virksomheter som er omfattet av kravet til å vurdere bruk av internrevisjon. Disse virksomhetene skal for første gang, eller på nytt, gjennomføre en vurdering av behovet for en internrevisjon. Vurderingen skal sendes til overordnet departement med kopi til Riksrevisjonen og DFØ.

For å gjøre en god vurdering av om virksomheten trenger en internrevisjon, og videre utarbeide et godt beslutningsgrunnlag for ledelsen, må man vite hva internrevisjon egentlig er. DFØ ønsker derfor å invitere virksomheter som er omfattet av kravet til et miniseminar hvor vi blant annet går gjennom:

  • Hva er internrevisjon i staten?
  • Hvordan anbefaler vi å gjennomføre en vurdering? Erfaringer fra DFØ
  • Erfaringer med bruk av internrevisjon fra Helsedirektoratet som har etablert internrevisjon etter vurderingen de gjorde i 2016

Det blir god anledning til å stille spørsmål og få svar både fra både DFØ og Helsedirektoratet, som vi har invitert til å dele erfaringer med oss.

Hvem kan delta?

Kurset er kun åpent for ansatte i statlige virksomheter. 

Hvem passer det for?

Virksomheter som er omfattet av kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, samt etatsstyrere av disse virksomhetene. Seminaret er særlig relevant for personer som har et særskilt ansvar i utarbeidelse av vurderingen/beslutningsgrunnlaget for ledelsen.

Anbefalte forberedelser:

Vi anbefaler alle å lese veilederen Trenger vi en internrevisjon før kurset for å kunne stille spørsmål og få mest mulig utbytte av gjennomgangen.

Program:

12.00

 

Innledning og velkommen v/ DFØ Christine Vik

 

12.15

Hva er internrevisjon og kravene til internrevisjon i staten?

 

13.00

Pause

 

 

13.15

 

Hvordan kan man gjennomføre en vurdering av om virksomheten trenger en internrevisjon?


14.00

Pause

 

14.15

Erfaringer og refleksjoner rundt valg av internrevisjonsmodell fra Helsedirektoratet v/ internrevisjonssjef Sissel Korshavn

Fant du det du lette etter?