AVLYST - Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

Tirsdag 26. mai kl. 09–13

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Arrangementet er avlyst.

I samarbeid med Utenriksdepartementet arrangerer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) kurs om EU- og EØS-relaterte tema våren og forsommeren 2020. For mer informasjon og påmelding, trykk på lenken for det aktuelle kurset, eller se Kurs og seminarer på DFØs hjemmeside. 

Hvem kan delta?

Kursene er kun åpne for ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter.

Praktisk informasjon

Det faglige innholdet starter kl. 09.00 i DFØs kurslokaler i Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B.

Enkel frokost og kaffe er tilgjengelig fra klokken 08.30. 

Om arrangementene

Det er denne våren/forsommeren foreløpig satt opp følgende tre kurs:

Dette er to like halvdags introduksjonskurs for de som arbeider med EU- og EØS-saker i norsk statlig forvaltning. Det gis en innføring både om EU-, EFTA- og EØS-institusjonene, institusjonelle rammer, samt om arbeidet med innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen.

Innlederne arbeider alle med sentrale EU- og EØS-spørsmål i Utenriksdepartementet: seniorrådgiver Janne Tysnes Kaasin fra Seksjon for EØS- og handelsrett, fagdirektør Jan Ole Gudmundsen fra Europapolitisk seksjon, og fagdirektør Knut Hermansen fra EØS-seksjonen, som også vil være kursets moderator.

Kurset gir en innføring i departementenes arbeid med saker for EU- og EFTA-domstolen. Vi ser på departementenes rolle og hvordan man kan identifisere og ivareta norske interesser best mulig. Kurset fokuserer på det praktiske arbeidet med sakene, prosesser og påvirkningsmuligheter. 

Innledere på kurset er seniorrådgiver Janne Tysnes Kaasin fra Seksjon for EØS- og handelsrett i Utenriksdepartementet og advokat Pål Wennerås fra Regjeringsadvokaten.  

Pris

Arrangementene er gratis.

Påmelding

Det er individuell påmelding til hvert enkelt kurs. Følg lenkene i kursbeskrivelsene over, eller se Kurs og seminarer

Påmeldingsknappen på denne siden fører til dette arrangementet:

  • Tirsdag 26. mai kl. 09.00 – 13.00: 
    Grunnleggende om institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EFTA og EØS

For ytterligere informasjon, kontakt:

  • Andreas Oterhals i DFØ for praktisk informasjon om kurset (kurs@dfo.no – 454 36 010)
  • Knut Hermansen i Utenriksdepartementet for faglige spørsmål (knut.hermansen@mfa.no – 23 95 01 33). 
Fant du det du lette etter?