EVA Forum: De internasjonale evalueringskriteriene er revidert - hva betyr det for evaluering i Norge?

Torsdag 5. mars kl. 14.00–15.15

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfrist: tirsdag 3. mars kl. 16.

EVA-forum arrangerer gå-hjem møte torsdag 5. mars i samarbeid med norsk evalueringsforening og evalueringsavdelingen i Norad.

De internasjonale evalueringskriteriene er revidert – hva betyr det for evaluering i Norge?

Evalueringskriteriene, opprinnelig vedtatt av OECDs utviklingskomité (DAC) i 1991, regnes som grunnleggende for evaluering både i og utenfor utviklingssamarbeid.

De bidrar til å stille gode spørsmål for å sikre relevante og nyttige evalueringer. Kriteriene er nå revidert gjennom en omfattende, internasjonal prosess for å fange opp lærdom og erfaringer fra de siste 25-årene.

Som leder i EvalNet, DACs nettverk for utviklingsevaluering, har Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad, ledet arbeidet med revisjon av kriteriene. I dette møtet vil han presentere de reviderte evalueringskriteriene, med vekt på hva som er nytt, anvendelse og nytteverdi.

Vi inviterer til diskusjon om hvilken betydning kriteriene kan ha for evalueringspraksis i Norge og får forberedte kommentarer fra

  • Forskningsrådet ved Eirin Winsnes Isaksen
  • Fafo ved Svein Erik Stave
  • SØA ved Rolf A. Røtnes
Meld på
Fant du det du lette etter?