AVLYST - Grunnkurs i etatsstyring - Departementets styring av underliggende virksomhet

Onsdag 15. april kl. 09–12

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Arrangementet er avlyst.

Om kurset 

Kurset gir en innføring i hva etatsstyring er: Vi omtaler rammene for etatsstyringen og sentrale regelverkskrav. Vi legger spesielt vekt på å presentere formålet med de sentrale styringsdokumentene i etatsstyringen og grunnleggende styringsprinsipper. Videre ser vi på dagsaktuelle utfordringer i gjennomføringen. Vi vil presentere forvaltningsløsningen fra statsregnskapet.no, som er et nyttig verktøy for etatsstyrere i oppfølgingen av underliggende virksomhet.

Hvem kan delta?

Arrangementet er åpent for medarbeidere i statlige virksomheter og departementer.

Kurset er grunnleggende og derfor rettet mot medarbeidere som er nye i staten eller som ikke har arbeidet med etatsstyring tidligere. Kurset er relevant for medarbeidere i statlige virksomheter og departementer, i fagavdelinger eller stab og støttefunksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et grunnleggende innføringskurs. Det kreves ingen særskilte forkunnskaper, men vi anbefaler å lese instruks, tildelingsbrev og årsrapport fra/til eget departement/virksomhet og veiledningsmateriell på DFO.no

Innhold

  • Introduksjon til etatsstyringen – Definisjon, rammer og hvem.
  • Hva er formålet med instruks, tildelingsbrev og årsrapport
  • Hvilke krav stilles til styringsdokumentene
  • Øvrige krav til etatsstyringen i økonomiregelverket - styringsdialogen
  • Bruk av økonomiske data i etatsstyringen -presentasjon av forvaltningsløsningen av statsregnskapet.no
  • Spørsmål og kommentarer 

Pris

Seminaret er gratis

Kontakt

Har du praktisk spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om innholdet, ta kontakt med:Fant du det du lette etter?