AVLYST - Innføringskurs i et virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter

Onsdag 1. april kl. 09–15

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Arrangementet er avlyst.

Om kurset

Innføringskurset gir en oversikt over hovedreglene i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Hoveddelen av kurset går til gjennomgang av et virksomhetsregnskap etter SRS med resultat- og balanseoppstilling og noter.

Hvem kan delta?

Arrangementet er åpent for medarbeidere i statlige virksomheter og departementer.

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige i tillegg til regnskapsmedarbeidere i bruttobudsjetterte virksomheter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har deltatt på innføringskurset i regnskap for bruttobudsjetterte virksomheter og har gjennomført DFØs nettkurs om økonomiregelverket ettersom vi relaterer og bruker eksempler fra dette regelverket i kurset.

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål kursinnholdet, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?