AVLYST - Innføringskurs i regnskap for bruttobudsjetterte virksomheter

Tirsdag 31. mars kl. 09.00–14.30

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Arrangementet er avlyst.

Om kurset 

Kurset gir deg en innføring i reglene for regnskap i statlige virksomheter.

Etter kurset skal du ha en bedre forståelse for hva som er spesielt ved regnskapsføring i statlige virksomheter og enkelte praktiske konsekvenser dette har. Du får blant annet en innføring i utarbeidelse av årsregnskapet, det vil si utarbeidelse av bevilgningsrapportering og artskontorapportering med tilhørende noter.

Hvem kan delta?

Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som til daglig jobber med regnskapsføring og oppfølging av regnskap. Kurset egner seg godt for erfarne tilsatte som ønsker en oppfriskning, eller for nytilsatte med regnskapskunnskaper som ønsker å bli kjent med hvilke regler som gjelder for statlige virksomheter.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha grunnleggende kunnskaper om regnskapsføring fra studier eller relevant erfaring. Vi forutsetter at du på forhånd har gjennomført DFØs nettkurs om økonomiregelverket ettersom vi relaterer og bruker eksempler fra dette regelverket i kurset.

Tema

  • statens konsernsystemer for budsjett og regnskap og betalingsformidling
  • regnskapsplikt og kontoplaner i staten
  • regnskapsrapportering
  • årsregnskap
  • bokføring og oppbevaring
  • merverdiavgift i staten, transaksjonskontroller, fullmakter og avstemminger

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:


Fant du det du lette etter?