Frokostmøte om bruk av SRS i styringen, og informasjon om DFØs tiltak for å gjøre SRS enklere

Tirsdag 17. desember kl. 08.30–10.30

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfristen er utløpt.

Vi inviterer ledere, økonomiledere og andre «sentrale fagfolk» i virksomheter som ikke har tatt i bruk SRS.

Statistisk sentralbyrå og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deler erfaringer med bruk av periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandardene i styringen. Vi i DFØ forteller om våre tiltak for å redusere kostnader og tidsbruk ved å føre virksomhetsregnskap etter SRS.

Agenda:

  • Kl. 08.30 – 0900 Enkel frokostservering
  • Kl. 09.00 – 09.40 SSB og DSB, som i dag fører virksomhetsregnskapet etter SRS, forteller om sine erfaringer.
  • Kl. 09.40 – 10.00 DFØ redegjør for hvilke utviklingstiltak som er gjennomført de siste årene rundt økt systemstøtte, endret arbeidsdeling og kompetansetiltak.
  • Kl. 10.00 – 10.30 Spørsmål og kommentarer

Frokostmøtet, som er gratis,  filmes av hensyn til de som ikke har anledning til å delta. Filmen blir tilgjengelig via våre kundesider.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997) 

For spørsmål relatert til innholdet i arrangementet, ta kontakt med vår regnskapsavdeling. (e-post: regnskap@dfo.no, telefon: 407 67 157)

Fant du det du lette etter?