Møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

Torsdag 5. desember kl. 08.30–13.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs Gate 30

Påmeldingsfristen er utløpt.

Innhold

Tema for dagen er regulering og digitaliseringsprosjekter. Det blir flere spennende faglige innlegg, etterfulgt av lunsj med muligheter for gode diskusjoner med likesinnede. 

Hvordan kan vi utforme regulering som åpner for innovasjon, men samtidig sørge for at ny teknologi eller nye forretningsmodeller ikke er til skade for ønsket utvikling i samfunnet? Vi har invitert Katrine Minken, partner i Deloitte, til å snakke om fremtidens regulering.

En metode for å utforme regulering av nye teknologier og tjenester er ved såkalte regulatoriske sandkasser. Finanstilsynet skal etablere en slik regulatorisk sandkasse for nye teknologiske løsninger i finansmarkedet. Knut Haugan, Seniorrådgiver i Finanstilsynet, kommer for å fortelle oss om hva en slik sandkasse er og hvordan de arbeider med det.

Statlige investeringsprosjekter med anslått kostnadsramme over terskelverdien skal følge kravene til utredning, planlegging og kvalitetssikring i statens prosjektmodell. Finansdepartementet har i rundskriv R-108/19 redusert terskelverdien til 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter. Elisabeth Krogh, fagdirektør i Finansdepartementet, vil fortelle oss hvordan arbeid med digitaliseringsprosjekter skiller seg fra andre store investeringsprosjekter, og hva som er innholdet i Finansdepartementets nye veileder.

Program
08.30–09.00: Kaffe og registrering
09.00–11.30: Faglige innlegg
11.30: Lunsj

Hvem kan delta?

Møtet er for deg som er medlem i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse. Ønsker du å bli medlem. Les mer og meld deg inn.

Fant du det du lette etter?