Regnskapsdagen 27. november 2019

Onsdag 27. november kl. 09.30–15.00

Sted: Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64

Påmeldingsfristen er utløpt.

Arrangementet vil også bli strømmet og link vil bli lagt ut her. Dersom du kun ønsker å følge regnskapsdagen på strømmetjenesten er det ikke nødvendig å melde seg på.


Ser du ikke visningsvinduet? Vi anbefaler at du benytter en moderne nettleser til visning av strømmer og videoer, for eksempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Opera.

Du kan også prøve å gå direkte til videostrømmen på regjeringsplattformen: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/regnskapsdagen-2019/id2679291/

Om programmet

Programmet for Regnskapsdagen 2019 er todelt. Første del av dagen vil inneholde en gjennomgang av aktuelle regelverksendringer. Bestemmelser om økonomistyring i staten ble endret i høst og endringene trer i kraft 1. januar 2020. DFØ vil orientere om endringene i bestemmelsene generelt, og spesielt fokusere på reguleringen av mellomværende med statskassen. DFØ stiller også med et ekspertpanel der dere kan sende inn spørsmål i løpet av Regnskapsdagen og få svar.

Andre del av dagen vil to virksomheter dele av sine praktiske erfaringer. Skatteetaten kommer for å dele av sine erfaringer med å gå over til å føre et periodisert regnskap, og vil snakke konkret om erfaringer med å utarbeide åpningsbalanse etter de statlige regnskapsstandardene (SRS).  Havforskningsinstituttet vil dele av sine erfaringer med bruk av periodisert regnskapsinformasjon i styringen. Fokuset vil her være hvordan drive god økonomistyring når virksomheten er matrise- og prosjektorganisert.

Hvem kan delta? 

Regnskapsdagen er rettet mot økonomi- og regnskapsledere og regnskapsmedarbeidere i statlige virksomheter og departementer. Etatsstyrere og andre som er interessert i regnskap i staten er også velkomne. Arrangementet er åpent for alle statlige virksomheter.

Program for Regnskapsdagen 2019

09.30-10.00

Registrering og kaffe

Oppmøte senest kl. 09.45 (husk legitimasjon)


10.00-10.15

Velkommen ved DFØs direktør Hilde Singsaas


Aktuelle regelverksendringer

10.15-10.45

Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten ved seniorrådgiver Anders Myhren, DFØ

10.45-11.00

Pause

11.00-11.40

Nærmere om endringer i mellomværende med statskassen ved seniorrådgiver Øyvind Gravem, DFØ

11.40-12.00

Ekspertpanel fra DFØ svarer på spørsmål knyttet til endringene i bestemmelsene Paneldeltakere: Øyvind Gravem, Anders Myhren og Britt Torunn Hove

12.00-12.45

Lunsj

12.45-13.00

Endringer i rapportering til statsregnskapet ved seniorrådgiver Kristin Hjertholm, DFØ

13.00-13.15

Endringer i SRS og standard kontoplan ved seniorrådgiver Vibeke Fladen og rådgiver Christian Hjeltnes, DFØ


Praktiske erfaringer fra Skatteetaten og Havforskningsinstituttet

13.15-13.55

Erfaringer med praktisk utarbeidelse av åpningsbalanse etter SRS ved seniorrådgiver Gerd Sofie Svendsrud fra Skatteetaten

13.55-14.10

Pause

14.10-14.55

Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i styringen ved økonomisjef Anne Skarstein fra Havforskningsinstituttet

14.55-15.00

Oppsummering og avslutning ved seksjonssjef Grethe Haugerud Fredriksen, DFØ

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om innholdet, ta kontakt med:

 

Fant du det du lette etter?