Regnskapsdagen 27. november 2019

Onsdag 27. november kl. 09.30–15.00

Sted: Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64

Påmeldingsfrist: fredag 22. november kl. 13.

Arrangementet vil også bli strømmet og link vil bli lagt ut her. Dersom du kun ønsker å følge regnskapsdagen på strømmetjenesten er det ikke nødvendig å melde seg på.

Om programmet

Programmet for Regnskapsdagen 2019 er todelt. Første del av dagen vil inneholde en gjennomgang av aktuelle regelverksendringer. Bestemmelser om økonomistyring i staten ble endret i høst og endringene trer i kraft 1. januar 2020. DFØ vil orientere om endringene i bestemmelsene generelt, og spesielt fokusere på reguleringen av mellomværende med statskassen. DFØ stiller også med et ekspertpanel der dere kan sende inn spørsmål i løpet av Regnskapsdagen og få svar.

Andre del av dagen vil to virksomheter dele av sine praktiske erfaringer. Skatteetaten kommer for å dele av sine erfaringer med å gå over til å føre et periodisert regnskap, og vil snakke konkret om erfaringer med å utarbeide åpningsbalanse etter de statlige regnskapsstandardene (SRS).  Havforskningsinstituttet vil dele av sine erfaringer med bruk av periodisert regnskapsinformasjon i styringen. Fokuset vil her være hvordan drive god økonomistyring når virksomheten er matrise- og prosjektorganisert.

Hvem kan delta? 

Regnskapsdagen er rettet mot økonomi- og regnskapsledere og regnskapsmedarbeidere i statlige virksomheter og departementer. Etatsstyrere og andre som er interessert i regnskap i staten er også velkomne. Arrangementet er åpent for alle statlige virksomheter.

Program for Regnskapsdagen 2019

  • 09.30 ­                     Registrering og kaffe
  • 10.00                      Velkommen ved DFØs direktør Hilde Singsaas 

Aktuelle regelverksendringer ved DFØ

Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten
Regulering av mellomværende med statskassen og andre aktuelle endringer knyttet til statlig regnskapsføring

Ekspertpanel fra DFØ svarer på spørsmål knyttet til endringene i bestemmelsene 

Lunsj

Erfaringer ved praktisk utarbeidelse av åpningsbalanse etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) ved Skatteetaten

Hva kan andre virksomheter lære av Skatteetatens erfaringer med utarbeidelse av åpningsbalanse

Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i styringen ved Havforskningsinstituttet

Hvordan drive økonomistyring når virksomheten er matrise- og prosjektorganisert

  • 15.00                      Oppsummering og avslutning

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om innholdet, ta kontakt med:

 

Meld på
Fant du det du lette etter?