Erfaringsdeling om kunnskapsbasert styring: måling, evaluering og oppfølging i virksomhetsstyringen

Tirsdag 19. november kl. 09–11

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfristen er utløpt.

Om seminaret

 dette seminaret ser vi på hva som skal til for å arbeide godt med oppfølgingsfasen i mål- og resultatstyring. Vi diskuterer hva slags kvalitativ og kvantitativ styringsinformasjon virksomheten har behov for innenfor eget arbeidsområde og hvordan dette henger sammen med det som skal rapporteres til departementet. Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden/programteori er et nyttig verktøy i oppfølgingsfasen.

Hvem kan delta?

Seminaret er rettet mot ledere og medarbeidere i statlige virksomheter som har en rolle i virksomhetens interne styring. 

Anbefalte forkunnskaper og stikkord for seminaret

Seminaret forutsetter erfaring fra virksomhetsstyring og forståelse for etatsstyring. Dette er et workshop-basert seminar der vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du på forhånd reflekterer rundt:

  • Virksomhetens innretning på arbeidet med å samle inn, sammenstille og formidle styringsinformasjon for å belyse ressursbruk, effekter og måloppnåelse
  • Sammenhengen mellom måling på indikatorer og behovet for analyser og evaluering
  • Bruk av styringsinformasjon for ulike formål: kontroll, styring, utvikling og læring og rapportering
  • Sammenhengen mellom kunnskapsbygging over tid (inkl FoU) internt virksomheten og rapportering til departementet

Innhold

  • Innledning fra DFØ om innretning på arbeidet med måling, evaluerings og oppfølging og systematisk bruk av styringsinformasjon.
  • Innlegg fra en-to statlige virksomheter: praksis, erfaringer og utfordringer
  • Diskusjon og refleksjon i grupper og plenum.

Pris

Seminaret er gratis.

Kontakt

Har du praktisk spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om innholdet på seminaret, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?