AVLYST - Frokostseminar - erfaringsdeling: Hva kjennetegner en god instruks?

Tirsdag 3. desember kl. 08.30–11.30

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Arrangementet er avlyst.

Avlyst

Dette arrangementet er dessverre avlyst. Arrangementet blir forsøkt satt opp på nytt i 2020. Vi publiserer kurskalenderen for første halvår 2020 medio desember og anbefaler de som er interesserte å se på kurskalenderen vår da på www.dfo.no/kurs da.

De som var påmeldte vil få beskjed direkte om både avlysning og ny dato for arrangementet. 

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra 08.30 til 09.00.

Om seminaret

DFØ har gjort et dypdykk i et større utvalg av departementenes instrukser til underliggende virksomheter og stilt oss spørsmålet: hva egentlig inneholder instruksene? Kartleggingen har gitt oss mange svar, men  nå ønsker vi å diskutere våre funn med dere praktikere. Hva er utfordringene, hva er egentlig en god instruks og er det noe DFØ kan endre på i sitt veiledningsmateriell?

Hvem kan delta?

Arrangementet er kun åpent for ansatte i departement eller statlige virksomheter. 

Seminaret er rettet mot ledere og medarbeidere i både departementer og statlige virksomheter som er involvert i etatsstyring eller som jobber med underliggende virksomheters interne styring og kontroll  

Anbefalte forkunnskaper

Seminaret forutsetter erfaring fra etatsstyring og spesielt arbeid med instruks fra departement eller virksomhet, samt forståelse for virksomhetsstyring i underliggende virksomhet. Dette er et workshop-basert seminar der vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du på forhånd reflekterer rundt:

  • Ditt departements utforming av instrukser og hvordan den brukes i praksis
    • i etatsstyringen
    • i virksomhetens interne styring
  • Hva er en god instruks sett fra virksomhetens perspektiv – hvordan kan instruksen bidra til god virksomhetsstyring?

Innhold

Vi kommer til å:

  • Snakke kort om utfordringsbildet og mulighetsrommet deltakerne opplever rundt bruken av instruks i etatsstyringen
  • Se kort på de viktigste og mest interessante funnene i kartleggingen.
  • I lys av dette diskutere viktigheten av instruksarbeidet. Hva mener du er viktig for at instruksen skal gi merverdi i henholdsvis etatsstyringen og i virksomhetens interne styring?
  • Diskutere forslag til revideringer av faglige budskap / veiledning om utforming av instruks – hvordan kan DFØ bidra?

Pris

Seminaret er gratis.

Kontakt

Har du praktisk spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?