Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter

Tirsdag 22. oktober kl. 09–15

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfrist: fredag 18. oktober kl. 09.

Om kurset

Kurset gir deg en innføring i reglene om regnskap for nettobudsjetterte virksomheter, herunder en oversikt over hovedreglene i et virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Du får blant annet en innføring i utarbeidelse av årsregnskapet, det vil si utarbeidelse av bevilgningsrapportering, og virksomhetsregnskap etter SRS.

Hvem kan delta?

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige i tillegg til regnskapsmedarbeidere i nettobudsjetterte virksomheter.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha grunnleggende kunnskaper om regnskapsføring fra studier eller relevant erfaring. Vi forutsetter at du på forhånd har gjennomført DFØs nettkurs om økonomiregelverket ettersom vi relaterer og bruker eksempler fra dette regelverket i kurset.

Tema

  • statens konsernsystemer for budsjett og regnskap og betalingsformidling
  • regnskapsplikt og kontoplaner i staten
  • regnskapsrapportering
  • årsregnskap, herunder utarbeidelse og presentasjon av virksomhetsregnskap etter SRS
  • bokføring og oppbevaring
  • transaksjonskontroller, fullmakter og avstemminger

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?