Frokostseminar - erfaringsdeling: Hvordan jobber statlige virksomheter med utvikling og forankring av strategi?

Onsdag 25. september kl. 09–11

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfristen er utløpt.

Om seminaret

 dette seminaret tar vi for oss arbeidet med langsiktig styring, og utvikling og forankring av strategi i statlige virksomheter. Vi vil diskutere og dele erfaringer for å få til en mer systematisk og kunnskapsbasert langsiktig styring og kontroll. Seminaret inngår som en del av DFØs innsiktsarbeid i forbindelse med utvikling av veiledningsmateriale på området.

Hvem kan delta?

Arrangementet er kun for ansatte i departementer eller statlige virksomheter.

Seminaret er rettet mot ledere og medarbeidere i statlige virksomheter som har en rolle i virksomhetens interne styring. 

Anbefalte forkunnskaper

Seminaret forutsetter erfaring fra virksomhetsstyring og forståelse for etatsstyring. Dette er et workshop-basert seminar der vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du på forhånd reflekterer rundt:

  • Egen virksomhets definisjon og bruk av strategi i langsiktig styring
  • Hvordan strategi eventuelt er plassert inn i virksomhetens interne styrings- og kontrollsystemer
  • Om og hvordan strategien er forankret  - internt i virksomheten og i overordnet departement

Innhold

  • Innledning fra DFØ
  • Innlegg fra Helle Rønne og Katherine Ødegaarden fra Politiet og Jon Skjervold fra Forsvarets forskningsinstitutt om arbeidet med utvikling og forankring av strategi som del av den langsiktige styringen og planleggingen. Erfaringer med strategiprosesser og/eller annet arbeid for å utvikle og legge grunnlag for den langsiktige styringen
  • Diskusjon og refleksjon i grupper og plenum

Pris

Seminaret er gratis.

Kontakt

Har du praktisk spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no,

telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?