Frokostseminar - erfaringsdeling: Hvordan jobber statlige virksomheter med utvikling og forankring av strategi?

Onsdag 25. september kl. 09–11

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfrist: fredag 20. september kl. 09.

Om seminaret

 dette seminaret tar vi for oss arbeidet med langsiktig styring, og utvikling og forankring av strategi i statlige virksomheter. Vi vil diskutere og dele erfaringer for å få til en mer systematisk og kunnskapsbasert langsiktig styring og kontroll. Seminaret inngår som en del av DFØs innsiktsarbeid i forbindelse med utvikling av veiledningsmateriale på området.

Hvem kan delta?

Arrangementet er kun for ansatte i departementer eller statlige virksomheter.

Seminaret er rettet mot ledere og medarbeidere i statlige virksomheter som har en rolle i virksomhetens interne styring. 

Anbefalte forkunnskaper

Seminaret forutsetter erfaring fra virksomhetsstyring og forståelse for etatsstyring. Dette er et workshop-basert seminar der vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du på forhånd reflekterer rundt:

  • Egen virksomhets definisjon og bruk av strategi i langsiktig styring
  • Hvordan strategi eventuelt er plassert inn i virksomhetens interne styrings- og kontrollsystemer
  • Om og hvordan strategien er forankret  - internt i virksomheten og i overordnet departement

Innhold

  • Innledning fra DFØ
  • Innlegg fra to statlige virksomheter om arbeidet med utvikling og forankring av strategi som del av den langsiktige styringen og planleggingen. Erfaringer med strategiprosesser og/eller annet arbeid for å utvikle og legge grunnlag for den langsiktige styringen
  • Diskusjon og refleksjon i grupper og plenum

Pris

Seminaret er gratis.

Kontakt

Har du praktisk spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no,

telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?