Innføring i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse

Torsdag 19. september kl. 09–15

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfristen er utløpt.

Om kurset 

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan arbeide med utredning av statlige tiltak. Kurset har hovedvekt på hvordan å besvare minimumskravene til utredninger, og analyseformen forenklet analyse. I kurset går vi gjennom hvordan du kan besvare utredningsinstruksens 6 spørsmål på en god måte. Kurset baseres på en workshop-modell med vekt på gruppearbeid og løsning av case.

Kurset har ikke fokus på å tallfeste og verdsette virkninger.

Hvem kan delta?

Kurset er kun åpent for medarbeidere i departementer og statlige virksomheter.

Kurset er rettet mot medarbeidere som skal gjennomføre utredninger. Kurset er imidlertid også egnet for deg som skal bestille eller bruke utredninger gjennomført av andre i ditt arbeid.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs. Vi forutsetter at du har gjennomført nettkurset om utredningsinstruksen «Gode beslutningsgrunnlag – Hvordan utrede statlige tiltak?» for å kjenne til teorigrunnlaget. Kurset krever ingen erfaring med å ha gjennomført utredninger.

Innhold

I utredningsinstruksen stilles det tydelige minimumskrav til utredninger av statlige tiltak. Virksomheten som skal utrede skal alltid svare på seks spørsmål. Kravene til hvor omfattende utredningen skal være, øker med størrelsen/omfanget på de forventede virkningene av tiltakene som skal utredes, og om tiltaket reiser viktige prinsipielle spørsmål. Kurset vil ha hovedvekt på de seks grunnleggende spørsmålene utredningsinstruksen tar utgangspunkt i.

Kurset baserer seg på både undervisning og  praktiske øvelser og arbeid med gruppeoppgaver, for å teste ut kunnskapen du har fått fra nettkurset du har tatt i forkant.

Temaer

  • Når må dere utrede?
  • Hvordan kan dere besvare de 6 spørsmålene i utredningsinstruksen?
  • Hvordan kan dere vurdere hvor grundig utredningen bør gjøres?

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med


Fant du det du lette etter?