Frokostseminar - erfaringsdeling: Hvordan kan samspillet mellom instruks og tildelingsbrev gi grunnlag for en bedre etatsstyring

Torsdag 5. september kl. 08.30–11.30

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfrist: torsdag 29. august kl. 08.30.

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra 08.30 til 09.00.

Om seminaret

Departementene og underliggende virksomheter har ulike roller i den norske statsforvaltningen. Dette skal reflekteres inn i etatsstyringen. Samtidig skal etatsstyringen tilpasses den generelle rollefordelingen når virksomhetens egenart, samt risiko og vesentlighet tilsier det. Hvordan kan instruks for virksomheten og tildelingsbrevet spille på lag for en tydeliggjøring av ansvars og myndighetsfordelingen mellom departementet og underliggende virksomhet – herunder hvordan fordeler ansvar for utredning, faktagrunnlag og systematisk oppfølging av tilstandsendringer og resultater seg?

Hvem kan delta?

Arrangementet er kun åpent for ansatte i departement eller statlige virksomheter. 

Seminaret er en kortfattet erfaringsamling rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som har ansvar for sentrale styringsdokumenter i etatsstyringen eller på annen måte bidrar til innholdet i disse.

Anbefalte forkunnskaper

Seminaret forutsetter erfaring fra etatsstyring og spesielt arbeid med instruks og tildelingsbrev, samt forståelse for virksomhetsstyring i underliggende virksomhet. Dette er et workshop-basert seminar der vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du på forhånd reflekterer rundt:

Hvilken rolle har instruksen i etatsstyringen? Hvordan brukes dette dokumentet i forbindelse med resultatgjennomgangen og styringsdialogen for øvrig.

Er tilpasningene i den årlige styringen i tildelingsbrevet i tråd med virksomhetens egenart (rolle, ansvar og myndighetsavklaring) slik denne er beskrevet i instruksen for virksomheten? Avklares enkelte tilpasninger i selve tildelingsbrevet?

Vil du si at det er en god arbeidsdeling mellom instruks og tildelingsbrevet i ditt departementet/ virksomhet?

Innhold

Vi ønsker å drøfte

  • Grunnreglene/prinsippene for rollefordelingen mellom departement og underliggende virksomhet – Hva er intensjonen i § 4 i økonomireglementet?
  • Behovet for å tydeliggjøre av ansvars- og myndighetsfordelingen mellom departementet og underliggende virksomhet – arbeidsdeling mellom instruks og tildelingsbrev
  • Instruksen potensiale for å tydeliggjøre rammene for etatsstyringen
  • Hvordan blir arbeidsdelingen mellom instruksen og  tildelingsbrevet når instruksen ikke er avklarende på ansvaret for virkemiddelvalget i underliggende virksomhet
  • Eksempler på egenart som grunnlag for en mer detaljert og operasjonell etatsstyring  - Hvilken rolle spiller instruksen og tildelingsbrevet i denne sammenheng.
  • Er det noe DFØ kan endre på i sitt veiledningsmateriell?  

Pris

Seminaret er gratis.

Kontakt

Har du praktisk spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?