Frokostseminar: kunnskapsbasert virksomhetsstyring - erfaringsdeling

Torsdag 20. juni kl. 08.30–11.30

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfristen er utløpt.

Praktisk informasjon

Kaffe og registrering fra 08.30 - 09.00.

Program fra 09.00 - 11.30.

Om seminaret

Dette er et erfaringsdelingsseminar for dere som jobber med oppfølging og læring i virksomhetsstyringen. 

Vi diskuterer hva slags kvalitativ og kvantitativ styringsinformasjon virksomheten har behov for innenfor eget ansvarsområde og hvordan dette henger sammen med det som skal rapporteres til departementet. Stikkord er styringsparametere, resultatkrav, bruk av indikatorer og  evaluering.  

Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden/programteori er et nyttig verktøy i oppfølgingsfasen. 

Hvem kan delta?

Arrangementet er kun åpent for deltakere som er ansatte i departement eller statlige virksomheter. 

Seminaret rettet mot ledere og medarbeidere i statlige virksomheter som har en rolle i virksomhetens interne styring og som har lyst til dele egne erfaringer og lære av andres.  

Anbefalte forkunnskaper

Seminaret forutsetter erfaring fra virksomhetsstyring og forståelse for etatsstyring. Dette er et seminar der vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du på forhånd reflekterer rundt:

  • Virksomhetens interne opplegg for oppfølging og læring – hva finnes allerede av data tilgjengelig og hvordan må dere supplere det med datainnsamling, analyse og evaluering?
  • Hvilke utfordringer opplever dere mht datagrunnlag og styringsinformasjon på ulike nivåer i resultatkjeden (innsatsfaktorer, aktiviteter, leveranser og effekter)
  • Sammenhengen mellom kunnskapsbygging over tid (inkl FoU) i virksomheten om ressursbruk, effekter, måloppnåelse og rapportering til departementet 

Innhold

  • Innledninger fra DFØ om rammeverk og metoder for å få kunnskapsbasert styring med vekt på valgmuligheter og dilemmaer. 
  • Innlegg fra to statlige virksomheter: Forsvarsstaben og Bufdir
  • Diskusjon og refleksjon i grupper og plenum.

Pris

Seminaret er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:


Fant du det du lette etter?