Workshop: hva betyr regnskapsdata i styringen?

Onsdag 5. juni kl. 09–12

Sted: DFØ Oslo, 5. etasje i Paleet, Karl Johans gate 37B
(Her finner du oss i Paleet)

Påmeldingsfrist: tirsdag 28. mai kl. 09.

Om workshopen

I denne workshopen skal vi diskutere og reflektere rundt hvordan du kan få mest mulig nytte av økonomiske data i virksomhetsstyringen. Havforskningsinstituttet kommer for å fortelle om hvordan de benytter økonomiske data i sin styring. Dette vil bli brukt som utgangspunkt for diskusjon mellom deltakerne. 

Hvem kan delta?

Workshopen er rettet mot medarbeidere som jobber med virksomhetsstyring eller økonomistyring.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er en workshop og krever ingen spesielle forkunnskaper, men vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du reflekterer rundt hva som er relevant i styringen i egen virksomhet før du kommer.

Innhold

Workshopen vil omhandle hvordan man kan få økt nytte av økonomiske data i styringen. Regnskapsdata kan brukes i analyser, planlegging og budsjettering, og oppfølging og rapportering. Det er dermed et viktig virkemiddel i styringen gjennom året.

  • DFØ innleder om effektiv ressursbruk
  • Hvordan bruke økonomiske data i styringen?
  • Havforskningsinstiuttet forteller om sin bruk av regnskapsdata i styringen
  • Diskusjon og refleksjon i grupper og plenum

Pris

Workshopen er gratis.

Kontakt

Har du praktisk spørsmål om workshopen, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om innholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?