Styringskonferansen 2022: Effektiv ressursbruk – evner vi å prioritere?

Styringskonferansen er den viktigste møteplassen for deg som er opptatt av styring i staten. Temaet var effektiv ressursbruk. Det er nødvendig å få mer ut av ressursene i offentlig sektor i tiden framover. Da må vi evne å prioritere tydeligere og samtidig jobbe kontinuerlig med forbedring og utvikling.

Evner vi å prioritere?

Behovene vokser, mens budsjettrammene vokser mindre. Store samfunnsdrivere som demografiutvikling og lavere oljeinntekter vil legge press på statsfinansene i tiden som kommer.

Hvordan skal offentlig sektor møte en framtid der utgiftene øker mer enn inntektene? Hva kjennetegner en økonomisk bærekraftig velferdsstat?

For å opprettholde en god velferdsstat framover må vi alle tenke nytt:

  • Hva kan vi slutte med?
  • Hvor kan vi hente ut mer av gevinstene?
  • Hvordan kan vi jobbe smartere?

Dette vil kreve noe av oss. Samtidig kan det gi oss muligheter til å tenke nytt, finne mer framtidsrettede løsninger og bedre måter å jobbe på.

Se videoopptak

Del 1: Åpning og internasjonal hovedtaler

Velkommen til Styringskonferansen 2022. Ved konferansier Eirik Bergesen.

Se opptak

Åpningstale. Ved DFØs direktør Hilde Singsaas.

Se opptak

Åpningsinnlegg. Ved Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Se opptak

Utdeling av Bedre stat prisen

Se opptak

Bigger government – framtidens utfordringer driver offentlige utgifter oppover – hva med effektiv ressursbruk? Ved årets internasjonale hovedtaler: Dr Marc Robinson.

Se opptak

Del 2: Bigger government vs. effektiv ressursbruk – norsk perspektiv

Stat, marked og insentiver til besvær. Ved professor Ola Kvaløy, Universitetet i Stavanger.

Effektiv ressursbruk vs. «Bigger government». Samtale mellom Ola Kvaløy, Marc Robinson og konferansier Eirik Bergesen.

Se opptak

«Bigger government» vs. effektiv ressursbruk; hvordan utfordrer dette det politiske venstre og høyre? Økte utgifter – hvordan prioritere? Perspektiver fra den politiske høyre- og venstresiden. Magnus Marsdal, venstresidens tankesmie Manifest og Nils August Andresen, høyresidens avis Minerva i samtale med konferansier Eirik Bergesen.

Se opptak

Hvordan får vi mer igjen for pengene i det offentlige? Arbeidslivets rolle og ansvar. Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, og Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, belyser dette temaet sett fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden

Se opptak

Del 3: Erfaringsdeling – historier fra statlige virksomheter

Hvordan NAV arbeider med effektiv ressursbruk gjennom digital utvikling. NAV ligger langt framme når det gjelder digital utvikling. Vi får høre hvordan NAV jobber med gevinstarbeid og skaper verdi for brukerne gjennom bruk av styringsinformasjon og utvikling i tverrfaglige produktteam. Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør, og Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør, NAV.

Se opptak

Kultur for effektiv ressursbruk. Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.

Se opptak

Effektiv ressursbruk gjennom strategi for samordning i miljøsektoren. Torgeir Strøm, ekspedisjonssjef, Klima- og miljødepartementet og Gun Bente Johansen, organisasjonsdirektør, Miljødirektoratet.

Se opptak

Gode investeringsprosjekter – riktig prosjekt og riktig gjennomført? Gro Holst Volden, forskningssjef, Concept/NTNU.

Se opptak

Del 4: Framtidens styring og perspektiver

Hvordan skape forståelse for effektiv ressursbruk med 12 000 milliarder kroner på bok? Ved tidligere finansminister Siv Jensen.

Se opptak

Skråblikk på offentlig sektor og effektiv ressursbruk. Ved Are Kalvø, forfatter og satiriker.

Se opptak

Oppdatert: 25. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord