Kompetanseslipp - DFØ presenterer nye digitale kompetansetilbud for ledere og medarbeidere i staten

Se opptaket av arrangementet

 

Om arrangementet

Vi som jobber i staten må utføre oppgavene våre og utøve rollen vår i tråd med vedtatt politikk, lover, regelverk, krav og forventninger. Dette er avgjørende for at staten skal ha legitimitet og for at samfunnet skal ha tillit til det vi gjør. På DFØs Kompetanseslipp denne våren lanserte vi et nytt e-læringskurs i grunnleggende forvaltningskompetanse og en rekke andre kompetansetilbud på tema som du trenger å kunne for å jobbe i staten, enten du er leder, HR eller medarbeider.

På dette arrangementet, som både var fysisk og ble strømmet, fikk du også presentert det strategiske kompetansemålbilde for statlige virksomheter som er utarbeidet av Kommunal- og distriktsdepartementet. Målbildet viser hva slags kompetanse den enkelte ansatte i staten bør kunne ha tilstrekkelig kunnskap om.

For å støtte opp virksomhetenes arbeid med strategisk kompetanseutvikling, ga vi innblikk i flere nye digitale kompetansetilbud utviklet av DFØ det siste året innen styring, ledelse og arbeidsgiverrollen.

Målgruppe 

Ledere med personalansvar og HR i staten og andre som er interesserte i tema som forvaltningskompetanse og strategisk kompetanseutvikling.

Nytt kompetansetilbud i grunnleggende forvaltningskompetanse

Vi som jobber i staten, må ha kunnskap om staten som en del av et demokratisk politisk system og statsforvaltningens særtrekk og virke. Å være vel kjent med forvaltningsverdiener som rammer for vårt arbeid, rolle og oppførsel, og kunne anvende disse er også viktig kompetanse å ha som statsansatt.

I 2023 lanserer vi i DFØ tre kompetansetiltak som skal belyse disse temaene:

Forvaltningskompetanse som skal utvikles i fellesskap

Det nye e-læringskurset skal kunne stå alene som et individuelt opplæringstiltak. Vår erfaring er imidlertid at den beste læringen skjer når om virksomhetene tar dette som et felles kompetanseløft i egen virksomhet og kobler det til virksomhetsspesifikke problemstillinger.

På arrangementet viste vi derfor dere som er ledere, HR og opplæringsansvarlige hvordan dere kan legge til rette for diskusjon og refleksjon internt for å få mest mulig nytte av e-læringskurset.

Program og presentasjoner

  • Åpning ved Hilde Singsaas, direktør for DFØ
  • Del 1: Lansering av nytt kompetansetilbud i grunnleggende forvaltningskompetanse
  • Del 2: Nye kompetansetilbud innen styring, ledelse og arbeidsgiverrollen

Vi viste flere nye kompetansetilbud innen disse temaene:

 

Sted

Norge

Dato
19. apr. 2023 kl. 10.0012.00
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.