Innkjøpsledernettverk: Kom i gang med forbruksanalyser med DFØs nye spendverktøy!

Om arrangementet 

DFØ presenterer betaversjon av et nytt spendverktøy, og hvordan du enkelt kan ta verktøyet i bruk for å få oversikt over din virksomhets totale forbruk.

Anskaffelsesundersøkelsen viser at 60 prosent av innkjøps-Norge ikke har oversikt over eget forbruk. For å ha god styring av anskaffelser er denne oversikten viktig, blant annet for å kunne realisere kostnadsbesparelser, identifisere risiko og ta bedre beslutninger.

Verktøyet inneholder enkel funksjonalitet der du kan gå ned i konteringer basert på overordnet kategorier, leverandøroversikt og leverandørhaler. Med andre ord et godt sted å starte for deg som har ambisjoner om å jobbe mer strategisk med innkjøp. I tillegg til analysen av forbruket får du med en veileder om hvordan bruke spendverktøyet til å sette mål, prioritere tiltak og kommunisere med ledelsen om status på innkjøpsområdet.

Dette webinarer er det første av to som skal omhandle spendanalyser i 2023. Dette første webinaret er rettet mot deg som har gjort enkle spendanalyser tidligere, og deg som aldri har gjort dette før. Det neste arrangementet gjennomfører vi i høst, og vil være rettet mot deg som er en mer avanserte bruker, eller har ambisjoner om å bli det.

Dette er en betaversjon og vi har ambisjoner om videreutvikling. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger fra dere som ønsker å teste ut tilbudet.

Hvem kan delta?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder eller har fagansvar for anskaffelser i kommunal eller offentlig virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet. Dette første webinaret i serien om spendverktøy, vil i hovedsak være rettet mot deg som ikke er avansert bruker av et spendverktøy i dag.

Om innkjøpsledernettverket

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget. Temaer som tas opp er:

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering og systematisk kompetansebygging

Praktisk informasjon 

Lenke til Teams-møtet sendes ut dagen før arrangementet. Vi anbefaler at du kobler deg på noen minutter før arrangementet starter. Dersom du ikke mottar lenken, sjekk søppelkassen eller «annet»-fanen i innboksen din. E-posten med påloggingsinformasjonen kan ha havnet der.

Pris

Deltakelse i innkjøpsledernettverket er gratis.

Sted

Digitalt
Norge

Dato
14. apr. 2023 kl. 10.0011.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Terese Aas
terese.aas@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord