Fra store reformer til kontinuerlig forbedring - hva skal til?

Om arrangementet

Store reformer må forstås i en politisk kontekst. Bakgrunnen for seminaret er DFØ-prosjekter om reformer generelt og om gjennomføring og styring av nærpolitireformen spesielt.

Målgruppe 

Ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter. 

Innhold

Reform er et viktig politisk virkemiddel. Mange reformer er omfattende og tar lang tid både å planlegge og gjennomføre.

Reformer skal vanligvis gjennomføres parallelt med ordinær drift og oppgaveløsning. Dette er utfordrende både for den (eller de) virksomhetene som skal gjennomføre reformen og for departementet som har styringsansvaret. Det er også generelt utfordrende å styre mer langsiktig og overordnet i sektorer med stor politisk oppmerksomhet (som politiet). Enhver kritisk hendelse roper på nye tiltak – som påvirker styringen, handlingsrommet og måloppnåelsen i sektoren.

Er de store reformenes tid forbi? Er det mulig å erstatte reformer med kontinuerlig forbedring og innovasjon? Hvordan kan departementene samspille med sine underliggende virksomheter i utviklingen og forbedringen i sektoren? Hvordan få til helhetlig og langsiktig styring og utvikling på områder med stor politisk oppmerksomhet?

Dette er temaer vi vil ta opp på frokostseminaret.

Følgende gjester har takket ja til å delta i panelsamtalen:

  • Håkon Skulstad, assisterende politidirektør
  • Kjersti Flåten, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet
  • Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør
  • Martin Hewitt, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

Innhold:

  • DFØ presenterer hovedfunn fra følgeevalueringen av nærpolitireformen og gjennomgangen av Politidirektoratet
  • Assisterende politidirektør Håkon Skulstad holder innlegg om erfaringene sett fra Politidirektoratets ståsted
  • Panelsamtale om erfaringer fra og tanker om reformer og styring

Praktisk informasjon 

Seminaret gjennomføres fysisk i lokalene til Mesh i Møllergata 6 i Oslo. Enkel frokost serveres fra kl. 8.00.

Vi gjør oppmerksom på at seminaret ikke vil bli strømmet, men deler av seminaret vil bli tatt opp og blir lagt ut på våre nettsider i etterkant.

Pris

Arrangementet er gratis.  

Sted

Mesh Youngstorget
Møllergata 6
0179 Oslo
Norge

Dato
07. jun. 2023 kl. 08.0010.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Oddbjørg Bakli
oddbjorg.bakli@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.