Reiseregning for godkjennere

Sånn godkjenner du reiseregninger, reisesøknader, utgiftsrefusjoner og godtgjørelser.

Oppdatert

Du kan godkjenne på nett eller i appen. Her finner du også hjelp til regelverket.

Logg inn

Du logger inn med DFØ-ID, eller laster ned DFØ-appen på mobilen for å komme i gang. 

Bruker du ikke DFØ-ID? Du finner lenken til selvbetjening på nett på ditt intranett.

Slik godkjenner du i appen

  1. Innkurv ligger øverst i hovedmenyen. Du vil se en rød runding på ikonet som viser antall oppgaver du har i innkurven.

  2. Trykk på Innkurv. Listen med oppgaver er sortert etter mottatt dato, de sist mottatte oppgavene ligger øverst.

  3. Trykk på ikonet for søk (forstørrelsesglass).

  4. Du kan søke på navn på ansatt, på type oppgave eller på annen tekst i oppgaver.

 • Godkjenne en reiseregning, reisesøknad eller utgiftsrefusjon

  1. Trykk på oppgaven du vil godkjenne. Oppgaveinformasjon vises.
  2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
  3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
  4. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
  5. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Oppgaven godkjennes.

  Godkjenne en godtgjørelse

  1. Trykk på innkurv.
  2. Trykk på Behandle godtgjørelser.
  3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
  4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Oppgaven godkjennes.
 • Sende en reiseregning, reisesøknad eller utgiftsrefusjon i retur

  1. Trykk på oppgaven du vil sende i retur. Oppgaveinformasjon vises.
  2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
  3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
  4. Trykk på ikonet for retur (buet pil mot venstre).
  5. Skriv inn årsak for retur.
  6. Trykk på OK. Oppgaven sendes i retur.

  Sende en godtgjørelse i retur for korrigering

  1. Trykk på innkurv.
  2. Trykk på Behandle godtgjørelser.
  3. Skriv inn årsak for retur i kommentarfeltet.
  4. Trykk på ikonet for retur (buet pil mot venstre).
  5. Trykk på OK. Oppgaven sendes i retur.
  1. Trykk på oppgaven. Fraværssøknader kan ikke videresendes.
  2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
  3. Velg videresend.
  4. Søk etter navn eller brukernavn.
  5. Velg person du skal videresende til.
  6. Velg OK på spørsmålet. Oppgaven videresendes.
  1. Trykk på reisesøknaden. Oppgaveinformasjon vises.
  2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
  3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
  4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
  5. Velg avvis.
  6. Skriv inn årsak for avslag.
  7. Trykk på OK. Reisesøknaden avvises. Den ansatte må slette reisesøknaden.
  1. Oppgaver som ligger i innkurven til flere godkjenner 1 har i oppgavelisten et ikon (to mennesker) som viser dette.
  2. Trykk på ikonet for merk (firkanter med hake i).
  3. Velg reiseregningen/utgiftsrefusjonen du vil tilordne til deg.
  4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
  5. Velg «tilordne til meg». Ikonet blir grått med et kryss foran. Oppgaven ligger nå kun i din innkurv.

  For å oppheve tilordning gjør du det samme, men velger «opphev tilordning». Krysset foran ikonet forsvinner. Oppgaven er nå synlig i de andre godkjennerens innkurv igjen.

Hjelp til deg som skal godkjenne eller kontrollere reiseregninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for regelverket for reiser og reiseregninger.

Regelverk

Statens reiseavtaler består av særavtaler og statens satser for innenlands- og utenlandsreiser.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet i reiseregningen, bør du først ta kontakt med lønn eller HR i din virksomhet.

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på


Fant du det du lette etter?