Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorarer

Her får du hjelp til å registrere og godkjenne reiseregninger, reisesøknader, honorarer og utgiftsrefusjoner.

Oppdatert

Kjekt å vite

Her er svar på noen vanlige spørsmål om reiseregninger.

 • Etter at kravet ditt er godkjent, blir det med på neste utbetaling. Reiser og refusjoner blir vanligvis utbetalt en gang i uken.

 • Unngå retur av din reiseregning

  Sjekk dette før du sender den til godkjenning.

  • Har du registrert navn og adresse på hotellet? Det må du gjøre selv om hotellet er betalt av virksomheten.

  • Har du registrert riktig mva-kode på reiseutgiftene?

  • Har du registrert kompensasjonstillegg for utenlandsreise? I appen registreres det automatisk, men på nett må du selv registrere det under utgiftsposter. Fra 1. januar 2019 til 31. mai 2020 er satsen kr 531 per døgn. For utenlandsreiser datert etter 1. juni 2020 er satsen kr 548.

  • Har du skrevet begrunnelse for taxibruk?

  • Har du trukket fra de måltidene som er påspanderte?

  • Har du sendt med alle nødvendige kvitteringer?

  • Har du trukket fra minibar og lignende utgifter?

  • Har du levert dokumentasjon på pris og faktisk utført flyreise? Dette må du gjøre når du krever refusjon av flyutgifter.

  Utbetalingen kan bli forsinket når

  • du endrer på reiseregningen uten å sende den til godkjenning igjen

  • lederen din glemmer å godkjenne reiseregningen

  • du reiser på ferie og får reiseregningen i retur på grunn av feil

 • Hvis du har fått en reiseregning i retur, må du rette den, og sende reiseregningen til godkjenning på nytt, slik at den ikke blir liggende hos deg.

  Det er bare du som kan rette og sende inn reiseregningen på nytt. Grunnen er at du signerer reiseregningen når du sender den fra deg. Du signerer på at 

  • du har registrert din reiseregning korrekt i henhold til din tjenestereise
  • at alle utgifter du krever refundert er jobbrelaterte og knyttet til tjenestereisen 

  Derfor kan ikke vi i DFØ eller noen andre endre på reiseregningen din etter at du har signert den.

 • Du må dokumentere de faktiske utgiftene du har hatt på en reise. Det gjør du ved å legge ved alle kvitteringer eller andre bilag.

  Du leverer kvitteringer og bilag elektronisk når du registrerer reiseregningen, eller som vedlegg til papirskjemaet.

  Du trenger ikke å levere kvitteringer for

  • flytog/flybuss

  • kollektivtransport

  • bompenger

  Hvis du har lagt ut for en flyreise må du både dokumentere prisen, og at du faktisk har gjennomført reisen. Du leverer

  • enten reisebeskrivelse fra fly/reiseselskap utstedt i etterkant av utført flyreise

  • eller kvittering på kjøp av flybillett og boardingkort/setekvittering

  Har du elektronisk boardingkort kan du ta bilde av mobilskjermen, og laste det opp som elektronisk vedlegg til reiseregningen din.

  Må jeg ta vare på papirkvitteringer?
  Det er ikke lenger krav om at originalbilag skal oppbevares, elektroniske vedlegg er tilstrekkelig. Økonomiregelverket tillater digital lagring av kvitteringer forutsatt at visse vilkår er ivaretatt, blant annet må den digitale versjonen være lesbar og originalkvitteringen oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi. 

  Vi anbefaler dermed at du tar vare på papirkvitteringene til du har fått utbetalt beløpet.

 • Hvis du ikke har overnattet på hotell må du bruke et av disse regulativene:

  • Tj.reise hybel/priv (m/kok): Når du har overnattet et sted hvor du har hatt mulighet til å lage mat selv. Deler av kostgodtgjørelsen er skattepliktig.

  • Tj.reise pensjonat (u/kok): Når du har overnattet et sted hvor du ikke har hatt mulighet til å lage mat selv. Ikke hotell, men enklere type overnatting. Deler av kostgodtgjørelsen er skattepliktig.

  • Hybel/privat m/kok trekkfri: Lik regulativet Tj.reise hybel/priv (m/kok), men her utbetales kun den skattefrie delen.

  • Pensjonat u/kok trekkfri: Lik regulativet Tj.reise pensjonat (u/kok), men her utbetales kun den skattefrie delen.

  • Varer reisen i mer enn 28 dager, velg regulativ "Tj.reise > 28 dager", "Tj.reise >28d, hybel/privat" eller "Tj.reise >28d, pensjonat" fra dag 29 i nytt reisemål.

  Nattillegg

  Du har krav på nattillegg dersom du ikke har overnattet på hotell eller lignende og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting. Overnatting kan imidlertid ikke skje i eget hjem, inkludert din egen hybel eller hytte. Du får ikke nattillegg når sovekupé eller lugar er inkludert i billetten. Nattillegg gis kun på reiser i Norge.

De neste utbetalingsdatoene for reiseregninger

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet i reiseregningen, bør du først ta kontakt med lønn eller HR i din virksomhet.

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?