Budsjettstyring

Budsjettstyring er DFØ sitt nye budsjett- og prognoseverktøy.

Budsjettstyring ble anskaffet etter behov fra eksisterende og fremtidige kunder om et budsjett- og prognoseverktøy med utvidet funksjonalitet i forhold til det Unit4 ERP Planlegger tilbyr i dag. Det er Profitbase som er leverandør av systemet.

Løsningen er tett integrert med våre økonomisystemer. Budsjettversjoner som opprettes i Budsjettstyring vil kunne flyte tilbake til Unit4 ERP Planlegger, og kan videre benyttes i spørringer og Økonomiinfo.


Budsjettstyring er et valgfritt, betalbart tilleggsprodukt til våre kunder, og Unit4 ERP Planlegger vil fortsatt benyttes av de virksomhetene som ikke benytter det nye budsjettverktøyet.

Les om hvordan vi jobber med å utvikle og rulle ut Budsjettstyring til våre kunder.

I Budsjettstyring legger oppgave- og prosessfunksjonaliteten til rette for å bedre kunne støtte budsjettprosessen, og på denne måte kunne bidra til å redusere møtevirksomhet, e-postutvekslinger og deling av dokumenter på tvers.

Videre vil muligheter for blant annet rammebudsjett, langtidsbudsjett, investeringsbudsjett, prognose, samt lønnsbudsjettering per ansatt være funksjonalitet som er tilgjengelig i ett og samme grensesnitt, og kan dermed være med på å redusere behovet for utstrakt bruk av regneark.

Demonstrasjonsvideoer

Oppdatert: 29. september 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord