Unit4 ERP blir oppgradert til M7.11

Her finner dere en oversikt over funksjonelle endringer og feilrettinger i forbindelse med oppgraderingen til M7.11. Oversikten blir oppdatert fortløpende.

Funksjonelle endringer

Prosjektregisteret

Det er avdekket at det etter oppgradering kommer en informasjonsmelding om at obligatoriske relasjoner på arbeidsordre mangler i prosjektfanen ved lagring.

Om dere bruker prosjektregisteret vil dere oppleve at denne meldingen dukker opp selv om registreringen er riktig. Meldingen forhindrer ikke lagring i skjermbildet. 

Unit4 jobber med å rette denne feilen. 

Inngående faktura

I skjermbildene «godkjenning av leverandørfaktura» og «godkjenning av innkjøpsfaktura» vil betalingsinformasjon fra leverandør ligge tilgjengelig i skjermbildet.

For dere som benytter innkjøpsplan og/eller periodisk faktura vil oppgraderingen også medføre følgende endringer:

Innkjøpsplan

  • Ved registrering av plan blir feltet for bruker begrenset på rolle. Det vil si at dere kun kan velge brukere med tilgang til å utføre innkjøp, altså brukere med rollene RD Rekvirent, RD Innkjøper og RD Innkjøpsadministrator.
  • Benevnelsen på status i oversiktene Alle innkjøpsplaner og Mine innkjøpsplaner blir endret fra Skjema redigeres til Utkast.

Periodisk faktura

  • Ved registrering av objekt er feltet for bruker begrenset på rolle slik at dere kun kan velge brukere med rollen RD Attestant/Godkjenner.
  • Benevnelsen på status i oversiktene Mine objekter og Objektsoversikt blir endret fra Redigeres til Utkast.

Skjema (både innkjøpsplan og objekt)

Det blir forbedret funksjonalitet knyttet til konteringsregel med verdimatrise.

  • Ved registrering av skjema er det funksjonalitet for bruk av konti med konteringsregler hvor en verdimatrise utleder en annen verdimatrise.
  • Ved registrering av skjema er det funksjonalitet for bruk av konti med konteringsregler hvor det ligger både verdimatrise og forslagsverdi.

Feilrettinger

Inngående faktura

Feilen i oppgavebehandling knyttet til at vedlegg forsvinner når det blir sendt til neste oppgave, er løst. Dette gjelder for skjermbildene «godkjenning av leverandørfaktura», «godkjenning av innkjøpsfaktura» og «registrering av inngående faktura».

Periodisk faktura

Ved sletting av en eller flere linjer på konteringsmalen fikk brukere feilmelding ved lagring av mal. Dette skal nå være rettet.

Innkjøp

Feilen brukere har opplevd med at skjermbildet låser seg ved bruk av innkjøpsmodulen fra menypunktet «Din ansettelse», blir rettet i forbindelse med oppgraderingen.

Oppdatert: 25. august 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.