Opprette eksterne kataloger (punch-out)

Brukerveiledning for oppsett av nye leverandører med samhandling via punch-out. Rutinen forutsetter at virksomheten er satt opp til å handle mot Ehandelsplattformen. Aktivitetene rundt dette er forklart i rutinen Opprette katalogprodukter med Ehandelsplattformen og leverandør.

1 Leverandøraktivering

Ansvarlig: virksomheten

Tidspunkt: Ny punch-out-leverandør

Hvilke priser og sortiment som gjelder er håndtert via den kommersielle avtalen mellom kunde og leverandør.

Steg 1a
Det bør undertegnes en samhandlingsavtale mellom kunden og leverandør. Denne regulerer kvaliteten på den tjenesten som CPS skal levere (blant annet kvalitetskrav på kataloger, bilder etc.). Dette fylles ut av leverandør og kunde i samarbeid. Avtalen undertegnes og arkiveres hos kunde og leverandør.

Steg 1b
Det må utarbeides et triggerdokument mellom kunden og leverandør. Dette gjøres for alle leverandører som man ønsker å starte elektronisk handel med over den offentlige markedsplassen. I fra dette skjemaet utleder CPS en unik TPID som brukes til å gjenkjenne kunden sin leverandør på Markedsplassen.

Kunde fyller ut et triggerdokument, sender det til DFØ som kvalitetssjekker opplysningene og sender det videre til CPS.

Steg 1c
Til leverandøren for utfylling sendes det et skjema, OCI specification (vedlegg 5). Når dette er fylt ut sendes det til DFØ. Skjemaet sendes til DFØ sammen med triggerdokumentet.

Steg 1d
Steg 1d gjennomføres dersom leverandøren mottar ordre pr xml-fil i fra CPS, og ikke har et system som klarer å lese leveringsadresser.

Alternativ 1
Da er det et krav om at leveringsadresser har en egen ID. Denne kalles ofte CPS-ident og benyttes for at leverandørene skal få informasjon om leveringsadresse på bestilling.

Dette krever da at alle leveringsadresser i Basware PM må ha en CPS-ident. Denne identen kan virksomheten selv bestemme format på, men det er viktig at den kommuniseres til leverandøren(e) slik at de får en oversikt over ID og dens tilhørende adresse.

Leveringsadresser for CPS-identen ved oppsett av virksomheten i Basware, og vedlikeholdes i skjermbildet PM Admin/Datavedlikehold/Adresser.

Alternativ 2

Et alternativ til CPS-identen er å betale for å få et Global Location Number (GLN). GLN er et globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. Eksempel på fysiske lokasjoner er lager, hentested og leveringsadresse. GLN er et 13-sifret nummer som inneholder landprefiks, serienummer og kontrollsiffer.

Årsavgiften for GLN er basert på en "Trappetrinnsmodell", hvor GLN abonnenter betaler årlig

 • 500 kroner for GLN nummer 1 (eier-GLN)
 • 200 kroner per GLN nummer 2 - 9
 • 100 kroner per GLN nummer 10 - 24
 • 30 kroner per GLN nummer 25 - 99
 • 20 kroner per GLN nummer 100 ->

Eksempler

Under finner du noen eksempler på hva man må betale i årsavgift for gitte antall GLN.

 • Abonnenten har 1 GLN. Total årsavgift blir på 500 kr.
 • Abonnenten har 7 GLN. Total årsavgift blir på 1 700 kr.
 • Abonnenten har 20 GLN. Total årsavgift blir på 3 200 kr.
 • Abonnenten har 50 GLN. Total årsavgift blir på 4 380 kr.
 • Abonnenten har 150 GLN. Total årsavgift blir på 6 870 kr.

Man betaler kun årsavgift for GLN og ingen etableringsavgift. Alle priser er ekskl. mva. Se www.gs1.no

Steg 1e
DFØ og CPS klargjør oppsettet til kunden på bakgrunn av informasjon i fra Triggerdokumentet og punchout details.

2 Test av løsning og sett i produksjon

Steg 2a
Logg på punchout løsningen via Basware PM. Se at løsningene kan sende over handlekurven til Basware PM.

Steg 2b
Foreta et kjøp i henhold i til rutine 2.2 Anmodning via eksterne kataloger (punch-out).

Steg 2c

Overvåk det første kjøpet:

 1. Utsendelse av ordre til CPS gjøres via en egen windows service (PMWINService). DFØ må kontrollere at ordre har gått gjennom prosesseringen og at man har fått respons fra MP (CPS) om at ordre er levert. Dersom punchout løsningen er satt opp til å gå utenom Markedsplassen, sendes det en e-post rett til leverandør. Kontroller da at e-post er kommet fram og er i henhold til bestilling gjort i Basware.
 2. CPS verifiserer at ordre er mottatt og sjekker med leverandør som bekrefter/ avkrefter om ordre har kommet korrekt inn i deres system.
 3. Dersom alt er ok, varsler DFØ kunden om at integrasjonen mellom Basware PM og Markedsplassen (CPS) er klar til bruk.
Oppdatert: 2. mai 2019

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.