Ny innkjøps- og fakturaløsning

DFØ har anskaffet en ny innkjøps- og fakturaløsning fra Unit4 som vi skal levere til våre kunder. I utrullingsprosjektet erstatter vi løsningen våre kunder har i Contempus per i dag. 

Den nye innkjøps- og fakturaløsningen er en fullt integrert del av dagens eksisterende økonomisystem.

Løsningen gjør det mulig med økt bruk av innkjøp, og bedre fakturaflyt som effektiviserer prosessen fra behov til betaling. I tillegg er dataflyten mellom den nye løsningen og regnskapet mer sømløs, noe som gjør det lettere å bruke dataene i styringsinformasjon.

Hva skjer nå?

Utrullingen til våre kunder går mot slutten. Samtidig jobber vi med løsningen basert på tilbakemeldinger fra pilotene og kunder som allerede er oppe på løsningen og samarbeider med leverandøren for å få på plass ønskede tilpasninger.

Plan for utrulling

Vi har utarbeidet en utrullingsplan og informert om estimert oppstart i e-post til virksomhetene. DFØ vil i god tid før planlagt overgang ta kontakt med den enkelte virksomhet med mer detaljert informasjon om eksakt overgangstidspunkt og planlagte aktiviteter.

DFØ vil tilby innkjøpsløsning til alle øvrige kunder etter at utrullingsprosjektet er avsluttet sommeren 2023.

Lisenskostnader

Den nye løsningen medfører lisenskostnader som vil bli viderefakturert den enkelte virksomhet. Lisens og vedlikeholdskostnader fremgår av det årlige prisnotatet.

Se presentasjonsfilm

Se film om den nye innkjøps- og fakturaløsningen.

Opplæringsmateriell

Her finner du tilgjengelige brukerveiledninger og instruksjonsfilmer for den nye innkjøps- og fakturaløsningen.

Oppdatert: 29. januar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord