Våre regnskapsprosesser

Her finner du DFØs regnskapsprosesser. Disse synliggjør arbeidsdelingen mellom DFØ og kunder.

Oppdatert

Prosesskartene viser hvilke aktiviteter kundene har ansvar for å utføre, og beskrivelse av hvordan aktivitetene utføres. Her vil det også ligge linker til aktuelle skjemaer, rutiner og regelverk.

Har du spørsmål til arbeidsdelingen eller andre kommentarer, kan du henvende deg til vårt kundesenter.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?