Rutine mottaksregistrering

Hensikten med rutinen er å sikre at alle innkommende fakturaer blir behandlet og registrert i regnskapet innenfor de fastsatte tidsfrister og at opplysningene i leverandørregisteret legges inn fullstendig og korrekt.

Utføres av Oppgave – handling
DFØ / Kunde

Automatisk nattkjøring

Sørge for at det blir satt opp nattlig kjøring av jobb T201 som mottaksregistrerer i Unit4 ERP.

DFØ / Kunde

Kontroll og dokumentasjon av GL07 - T201

Hver dag skal det i Ajourhold rapportbestilling i Unit4 ERP kontrolleres for å se om GL07 rapporten(e) genererer en feilliste eller en avregningsliste.
For behandling av feilliste se rutine Rutine GL07 – innlesing.
Det er mulig å få GL07 rapportene automatisk per e-post.
Ved innlesning av T200, T201 og T202 filer produseres en GL07 rapport med oversikt over innleste bilag (faktura). GL02 Bilagsjournal produseres månedlig, og erstatter GL07 som oppbevaringspliktig regnsapsmateriell.

DFØ / Kunde

Sletting av mottaksregistrerte faktura – T202

Blir mottaksregistrerte faktura slettet i Contempus.Invoice før de er godkjent vil det også komme en GL07 rapport, nummer T202.
For behandling av feilliste se rutine Rutine GL07 – innlesing. Denne blir også produsert i den nattlige kjøringen.
Ved innlesning av T200, T201 og T202 filer produseres en GL07 rapport med oversikt over innleste bilag (faktura).

GL02 Bilagsjournal produseres månedlig, og erstatter GL07 som oppbevaringspliktig regnsapsmateriell.

Oppdatert: 12. august 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord