14.5 Manglende innlest K27 rapport - Delservice

Hensikten er å sørge for at refusjoner inntektsføres i innbetalingsmåned.

Utløsende hendelse

K27/K37 ikke lest inn innen hovedlønnskjøring for aktuell avstemmingsmåned. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.

Ansvarlige gjennomførere 

Kunde og DFØs lønnsavdeling.

Definisjon på oppgjørsrapport fra NAV (K27)

Kvitteringsliste fra NAV, viser utbetalt refusjon aktuell måned.

Fremgangsmåte og arbeidsdeling

  • Virksomhet gir beskjed til DFØ lønn* om differanse og hva dette avviket består av via Kundesenter på nett .
  • DFØ lønn* og virksomheten avtaler eventuelle korreksjoner i SAP.
  • Med utgangspunkt i K27 føres et bilag kredit konto for refusjoner fra NAV med koststed, kapittel/post og ansattnummer. Eventuelt kan en samlesum på et koststed og dummy ansattnummer benyttes. Interimskonto NAV debiteres.
  • Virksomheten må tilbakeføre bilaget i samme periode som K27 leses inn i SAP og blir overført til Unit4 ERP.

* DFØs lønnsavdeling utfører korrigeringer i SAP for fullservicekunder lønn. Basis- og delservicekunder lønn korrigerer i SAP selv.

Gyldig fra 1. januar 2016

Oppdatert: 8. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord