14.3 Rutine for Negativ delsum K27 - Delservice

Hensikten er å korrigere regnskapet når sum på oppgjørsrapport fra NAV (K27) ikke samsvarer med innbetalinger for perioden.

Oppdatert

Utløsende hendelse

Debitor NAV avviker fra sum gjennomgangskontoer NAV. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØs lønnsavdeling

Definisjoner

  • Oppgjørsrapport fra NAV (K27): kvitteringsliste fra NAV, viser utbetalt refusjon aktuell måned.
  • Negativ delsum: Virksomhet har tidligere fått utbetalt for mye refusjon fra et NAV.

Fremgangsmåte og arbeidsdeling

  • Virksomhet gir beskjed til DFØ lønn om at det er en negativ delsum fra ett eller flere NAV-kontor på K27 via Kundesenter på nett.
  • DFØ lønn og virksomheten avtaler korreksjoner i SAP, debet debitor NAV, kredit interimskonto NAV.
  • Kunde sørger for at krav fra NAV om tilbakebetaling av refusjon, debiteres interimskonto NAV fra Unit4 ERP.

Gyldig fra 1. januar 2016

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?