11.8 Registrering av budsjett - Fullservice

Denne rutinen gjelder både for registrering av budsjett, og registering av endringer i budsjett. Rutinen skal sikre at budsjettallene blir korrekt registrert.

Utløsende hendelse

Virksomhetens budsjettall er fastsatt, og de ønsker å registrere budsjettransaksjoner inn i økonomisystemet.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ

Utføres av Oppgave - handling
Kunde

Oversende budsjett
Virksomheten oversenderbudsjettransaksjoner på Excel-regneark pr. e-post eller på papir pr.post til DFØ. For oppsett og format på Excel-regneark vises det tilbrukerhåndboka kapittel 15. Dersom budsjettransaksjoneneleveres på papir, påføres dato og signatur.

I budsjettet fremgår det det hvilke konti og beløp som skalregistreres. Budsjettet må minimum være fordelt på konto(dimensjon 0). I tillegg kan budsjettet fordeles på en eller flere avde andre dimensjonene i kontostrengen. Budsjettet børperiodiseres. Dersom fordelingsnøkkel ikke oppgis, periodiseresbudsjettet med likt beløp på alle perioder (12).

DFØ

Motta og registrere budsjett
Kundebehandler i DFØ mottar ogpåser at tilstrekkelige opplysninger er gitt. Opprinnelig budsjettregistreres som budsjett og kopieres deretter til revidert budsjett.Budsjettendringer registreres som revidert budsjett. Budsjettransaksjoner registreres som beskrevet i brukerhåndbokakapittel 15.

DFØ

Overføre til saldotabell
Etter registrering avbudsjettransaksjonene overføres dette til saldotabell (BUDREGeller en annen avtalt saldotabell).Dette gjøres som beskrevet i brukerhåndboka kapittel 15.

DFØ

Utskrift av saldotabell
Det tas ut en utskrift fra saldotabell somviser hva som er registrert inn i økonomisystemet. Det påses atutskriften er i samsvar med registreringsgrunnlaget. Utskriftenunderskrives, dateres og sendes til virksomheten sammen medregistreringsgrunnlaget.

Kunde

Motta og kontrollere
Når utskrift fra saldotabell mottas fra DFØ,kontrolleres denne mot registreringsgrunnlaget. Disseunderskrives, dateres og oppbevares.

Gyldig fra 1. mars 2012

Oppdatert: 24. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord