11.8 Registrering av budsjett - Delservice

Denne rutinen gjelder både for registrering av budsjett, og registering av endringer i budsjett. Rutinen skal sikre at budsjettallene blir korrekt registrert.

Utløsende hendelse

Virksomhetens budsjettall er fastsatt, og de ønsker å registrere budsjettransaksjoner inn i økonomisystemet.

Ansvarlig

Kunde

Utføres av Oppgave - handling
Kunde

Registrere budsjettransaksjoner i hovedbok

I budsjettet fremgår det det hvilke konti og beløp som skal registreres. Budsjettet må minimum være fordelt på konto (dimensjon 0). I tillegg kan budsjettet fordeles på en eller flere av de andre dimensjonene i kontostrengen.
Budsjettet bør periodiseres. Dersom fordelingsnøkkel ikke oppgis, periodiseres budsjettet med likt beløp på alle
perioder (12). 

Opprinnelig budsjett registreres som budsjett og kopieres deretter til revidert budsjett. Budsjettendringer registreres som revidert budsjett. Budsjettransaksjoner registreres som beskrevet i brukerhåndboka kapittel 15

Kunde

Overføre til saldotabell
Etter registrering av budsjettransaksjonene overføres dette til saldotabell (BUDREG eller en annen avtalt saldotabell). Dette gjøres som beskrevet i brukerhåndboka kapittel 15.

Kunde

Utskrift av saldotabell
Det tas ut en utskrift fra saldotabellen som viser hva som er registrert inn iøkonomisystemet. Det påses at utskriften er i samsvar med registreringsgrunnlaget.

Gyldig fra 1. mars 2012

Oppdatert: 24. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord