11.3 Budsjettrevisjon

Denne rutinen skal sikre at revidert budsjettversjon i Planlegger blir satt opp korrekt i henhold til virksomhetens behov.

Utløsende hendelse

Virksomheten ønsker å revidere opprinnelig budsjett. Bestilling av ny budsjettversjon sendes til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Skjema 8 - Klargjøre ny budsjettversjon.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØ

Berører andre rutiner

  • D11.5 Versjonshåndtering budsjettkolonner i saldotabell
Utføres av Oppgave - handling
Kunde

Bestilling
Virksomheten sender bestilling DFØ når de ønsker at revidert budsjettversjon skal opprettes i Planlegger. Virksomheten må også ha tatt stilling til om de ønsker at faste registre og budsjettransaksjoner skal kopieres fra opprinnelig budsjettversjon til revidert budsjettversjon. Dersom det er ønskelig med endring på faste registre må dette spesifiseres i bestilling.

DFØ

Opprette revidert budsjettversjon i Planlegger

  • Opprette ny versjon i Planlegger
  • Eventuelt kopiere budsjettransaksjoner og faste registre fra opprinnelig budsjettversjon til revidert budsjettversjon
  • Eventuelt endre på transaksjonstype ved overføring til saldotabell
Dersom kunden har bedt om endring av autoposteringer må rapport «Oppdatering autopostering» kjøres.
DFØ

Informere
Virksomheten informeres om at revidert budsjettversjon i Planlegger er klargjort i henhold til bestilling.

Kunde

Kontrollere
Virksomheten kontrollerer at revidert budsjettversjon er opprettet i Planlegger i henhold til bestilling, og gir tilbakemelding til DFØ om at kontroll er utført. Virksomheten kan dersom det er ønskelig be om at opprinnelig budsjettversjon stenges for redigering (kun lesetilgang).

Oppdatert: 24. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord