Aktivering av leverandør for innkjøp

Brukerrutine for aktivering av leverandører som skal være tilgjengelige for innkjøp i PM.

Innledning: For at en leverandør skal være tilgjengelig for innkjøp i PM må man på forhånd aktivere leverandøren for innkjøp. Dette gjøres i Unit4 ERP og i PM Admin.

Det går en systemjobb hver time som overfører leverandøren, eller endringer gjort på leverandøren i Unit4 ERP, til PM.

Ved aktivering av utenlandske leverandører ut over Norden, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA skal brukerstøtte alltid kontaktes på e-post regnskap@dfo.no.

1 Aktivere leverandøren i Unit4 ERP

Steg 1a
Legg til relasjon PMLEV, med “Rel.verdi” JA og “Prosent” 100,00 på leverandøren.

Steg 1b
Registrer leverandørens e-postadresse. Mellomlagre – F11, deretter lagre endelig – F12

2 Aktivere leverandøren i PM Admin

Steg 2a
Søk frem leverandøren (jf innledning – det kan ta inntil 1 time før den er tilgjengelig i PM Admin).

Fanen Grunnlagsdata:

  • Registrere partsidentifikasjon (TP id) Fritekstleverandører: Dummy TP id (alltid 8c7d1ea0-7823-1000-b356-c0a87c200001)
  • Kontrollere e-postadresse til leverandøren (må alltid registreres i Unit4 ERP, registreres dette kun direkte i PM Admin blir e-postadressen slettet ved neste overføring fra Unit4 ERP og bestilling vil feile.

Leverandører med intern katalog eller punchout tildeles egen partsidentifikasjon (TP id) fra CPS. Denne registreres som oftest av DFØ.

Fanen Bestilling:

  • Krysse av for Automatisk og XML

Det er CPS/Ehandelsplattformen som gjør bestillingen tilgjengelig for leverandøren i sin Content Workbench/Leverandørportal eller konverterer XML-en til en e-post som sendes til leverandøren.

Noen leverandører er fullt integrerte med Ehandelsplattformen og mottar bestillinger direkte inn i sitt system.

Oppdatert: 2. februar 2021

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord