F2 Avstemming av mellomregnskapet mot statsregnskapet

Det skal kontrolleres at mellomværende som står i statsregnskapet stemmer overens med mellomværende i virksomhetens kontantregnskap.

Oppdatert

Hvert år sender Statsregnskapet ut en oversikt over det beløpet som står på virksomhetens mellomregnskapskonto i statsregnskapet ved utgangen av året. Oversikten sendes via virksomhetens fagdepartement.

Se Finansdepartementets årlige rundskriv for årsavslutning og frister for innrapportering.

Det skal kontrolleres at mellomværende som står i statsregnskapet stemmer overens med mellomværende i virksomhetens kontantregnskap. Det er virksomheten selv som skal foreta denne kontrollen.

Utløsende hendelse: Årsavslutning

Utføres av Oppgave - handling

Kunde

Ta ut S-rapport for periode 12 i året som avsluttes

Kunde

Ta ut S-rapport for periode 00 i nytt år

Kunde

Skriv ut oversikten fra DFØ som viser utgående saldo mellomværende for virksomheten. UB mellomværende for periode 12, IB mellomværende for periode 00 og utgående saldo mellomværende i oversikten fra DFØ, skal stemme overens.

Kunde

Bekreftet mellomværende sendes virksomhetens fagdepartement

Gyldig fra 1. januar 2016

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?