E3 Halvårlig avstemming feriepenger

Avstemming av forårets feriepengeavsetning.

Oppdatert

I skjemaet avstemmes forårets feriepengeavsetning. Det kontrolleres at saldo 30. juni og 31. desember av avsatte feriepenger i fjor samsvarer med utbetaling av feriepenger.

Økonomireglement § 14, bestemmelsene 5.2.4.5.

Utløsende hendelse: Halvårlig

Utføres av Handling - oppgave Referanse

DFØ

1. I rad A føres inngående saldo på konto 2940.

DFØ

2. I rad B føres saldo på konto 2940 med A i dim 7 fra Unit4 ERP.

DFØ

3. Rad C viser saldo rest feriepenger ikke utbetalt. Det vil fremkomme en differanse i rad C dersom virksomheten har: a. ansatte som har sluttet og begynt i en annen statlig virksomhet, b. ansatte som har begynt i virksomheten, men kommer fra en annen statlig virksomhet

DFØ

4. I rad D føres justering av fjorårets avsetning av feriepenger for seniorer. Beløpet hentes fra Lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 71

DFØ

5. I rad E hentes beløp for ansatte som har sluttet og begynt i en annen statlig virksomhet foregående år fra lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 73

DFØ

6. I rad F hentes beløp for ansatte som har kommet fra en annen statlig virksomhet fra lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 1 F

DFØ

Differanse i rad G må forklares.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?