D9 Årssammendrag omsetningsoppgaven for tjenesteimport

Tjenesteomsetningsoppgaven for kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen kommer tilsendt fra skattekontoret

Oppdatert

Frist for innsendelse av oppgaven og innbetaling av eventuell avgift er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp.

Kvartal (Oppgaveperiode)

Oppgave- og betalingsfrist

1. kvartal Jan – mars

10. mai

2. kvartal april – juni

10. august

3. kvartal juli – september

10. november

4. kvartal oktober – desember

10. februar (året etter)

Allerede i forbindelse med periodeavslutningen for siste perioden i et kvartal skal man gjøre klar for innrapportering av merverdiavgift.

Forslag til avgiftsoppgave og bruken av avgiftskoder kontrolleres. Eventuelle korrigeringer føres og endeligavgiftsoppgave tas ut av Unit4 ERP og avstemmes mot regnskapet (D8). Aktuell saldo på avgiftskontoene føres over til oppgjørskonto merverdiavgift. Avgift å betale føres som en vanlig leverandørfaktura når omsetningsoppgaven fra skattekontoret fylles ut. Husk forfallsdatoen = innsendelsesfristen.

Summene føres over på samleskjema for omsetningsoppgaver til skattekontoret (D10). Datoer/signaturer/bilagsnummer for utførte avstemminger/kontroller og posteringer settes inn.

Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene pkt.4.4.3. f

Utløsende hendelse: Kvartalsavslutning

Berører andre rutiner: Koblet mot skjema D8

Fremgangsmåte
Utføres av kunde

 1. Ta ut en Test av avgiftsoppgaven fra Unit4 ERP (GL04 uten kryss for Utfør oppdatering).
 2. Foreta spørringer under Avgiftsrapportering, Spørring avgiftstransaksjoner for de aktuelle periodene.
 3. Avstem spørringene mot Test avgiftsoppgaven.
 4. Foreta en vurdering av bruk av avgiftskode (3T) på de enkelte utgiftskonti.
 5. Når alt er Ok og saldo stemmer med sum ”til gode/å betale” fra Test oppgaven kjøres det ut en endelig avgiftsoppgave fra Unit4 ERP (GL04 med kryss for Utfør oppdatering).
 6. Det lages et manuelt bilag og saldo på konto. ”Utg.mva.utlandet” over føres over til oppgjørskonto merverdiavgift
 7. Dersom det oppdages feil skal de rettes opp med omposteringer i neste termin.
 8. Avgiftsoppgaven avstemmes mot periodens bevegelse på aktuelle utgiftskonti i avstemmingsskjema D8. Det signeres for utført kontroll. Bilagsnummer føres på skjemaet.
 9. Tallene på avgiftsoppgaven fra Unit4 ERP føres inn i skjemaet D10 ”Års sammendrag for tjenestemva”. Det signeres for utført kontroller og posteringer. Bilagsnummer føres på skjemaet.
 10. Tallene på avgiftsoppgaven fra Unit4 ERP føres over til den mottatte omsetningsoppgaven fra skattekontoret (Altinn) og den føres som en leverandørfaktura til fylkesskattekontoret med motpost Oppgjørskonto merverdiavgift. Beløp mindre enn500,- skal ikke betales. Skjema D10 fylles ut med bilagsnummer og datoer.
 11. Ved årsavslutning skal det tas ut en spørring som viserutgående merverdiavgift fordelt på de konti i regnskapet avgiftene refererer seg til. Denne oversikten skal avstemmes mot samleoversikten i skjema D10.

Sist endret 21. november 2016

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?