D8 Årssammendrag omsetningsoppgaven

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift kommer tilsendt fra skattekontoret.

Oppdatert

Frist for innsendelse av oppgaven og innbetaling av eventuell avgift er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp:

 • 1. termin 10. april
 • 2. termin 10. juni
 • 3. termin 10. august
 • 4. termin 10. oktober
 • 5. termin 10. desember
 • 6. termin 10. februar (året etter)

Allerede i forbindelse med periodeavslutningen for siste perioden i en termin skal man gjøre klar for innrapportering av merverdiavgift. Forslag til avgiftsoppgave og bruken av avgiftskoder kontrolleres. Eventuelle korrigeringer føres og endeligavgiftsoppgave tas ut av Unit4 ERP og avstemmes mot regnskapet (D6). Aktuell saldo på avgiftskontoene føres over til oppgjørskonto merverdiavgift. Avgift å betale føres som en vanlig leverandørfaktura når omsetningsoppgaven fra skattekontoret fylles ut. Husk forfallsdatoen = innsendelsesfristen. Summene føres over på samleskjema for omsetningsoppgaver til fylkesskattekontoret (D8). Datoer/signaturer/bilagsnummer for utførte avstemminger/kontroller og posteringer settes inn.

Økonomieglementet § 14, bestemmelsene pkt.4.4.3.f

Utløsende hendelse: Kvartalsvis

Fremgangsmåte

Utføres av kunde

 1. Ta ut en Test av avgiftsoppgaven fra Unit4 ERP (GL04 uten kryss for Utfør oppdatering).
 2. Foreta spørringer under Avgiftsrapportering, Spørring avgiftstransaksjoner for de aktuelle periodene.
 3. Avstem spørringene mot Test avgiftsoppgaven. Foreta en vurdering av bruk av avgiftskode på de enkelte utgifts-/inntekstkonti.
 4. Dersom det oppdages feil skal de rettes opp med omposteringer i neste termin.
 5. Avgiftsoppgaven avstemmes mot periodens bevegelse på aktuelle salgskonti i avstemmingsskjema D6.
 6. Når alt er OK kjøres det ute en endelig Avgiftsoppgave fra Unit4 ERP.
 7. Saldo på de ulike avgiftskontiene føres manuelt over til Oppgjørskonto merverdiavgift.
 8. (D8). Det signeres for utførte kontroller og posteringer. Bilagsnummer føres på skjemaet.
 9. Tallene på Avgiftsoppgaven fra Unit4 ERP føres over til den mottatte omsetningsoppgaven fra skattekontoret (Altinn) og den føres som en leverandørfaktura til skattekontoret med motpost Oppgjørskonto merverdiavgift. Betalingen skal være i hele kroner. Skjema D8 fylles ut med bilagsnummer og datoer.
 10. Ved årsavslutning skal det tas ut en spørring som viser utgående og inngående merverdiavgift fordelt på de konti i regnskapet avgiftene refererer seg til. Denne oversikten skal avstemmes mot samleoversikten i skjema.
 11. Sjekk mot hovedbok at konto for inngående og utgåendemerverdiavgift har saldo lik 0,00.
 12. Spesifiser beholdning på oppgjørskonto.
 13. Øredifferanser posteres bort.
 14. Skjema dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Sist endret 21. november 2016

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?