D5 Avstemming konto 1987 - nettoføringsordningen

Rutinen innebærer en teknisk avstemming som skal sikre at beløpet som er bokført på konto 1987, og som rapporteres til Statsregnskapet på statskonto 163301, kun gjelder merverdiavgift.

Oppdatert

Dette er etter Finansdepartementets rundskriv R-116.

Kontrollen vil avdekke om det er bokført beløp på kontoen som ikke er en konsekvens av merverdiavgiftskodene som gjelder for nettoføringsordningen. Avstemmingen innebærer ikke en bilagskontroll av korrekt bruk av avgiftskoder.

Avstemmingen gjøres i virksomhetsregnskapet.

Økonomireglementet og bestemmelsene 4.4.6.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av Oppgave - handling Referanse

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP, og legg inn grunnlag for merverdiavgiftskodene som gjelder for nettoføringsordningen. Standardkodene er 7, 7A, 7B, 7C, 7M, 7P, 7D, 7G, 71 og 73. Virksomheter som benytter koder utover dette må legge til aktuelle koder i avstemmingsfanen og i browserspørringen.. For merverdiavgiftskode 79 legges mva.-beløpet inn.

Browsermal «D05 Grunnlag nto.mva»

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP og legg inn tall i kolonnen «Ført på konto 1987 i perioden».

Browsermal «D05 Kto. 1987»

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP og legg inn tall i kolonnen «Avvik som skyldes midlertidig endring i sats».

Browsermal «D05 Kontroll 6%12%»
DFØ Eventuelle differanser som fremkommer i kolonnen «Differanse» må forklares under «Forklaring på differanser». Øredifferanser er i orden.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2016

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?