D3 Spesifikasjon av forskudd

Rutinen skal sikre at gjennomgangskontoen som i forbindelse med remittering/utbetaling av lønns- og reiseforskudd skal gjennomgås.

Oppdatert

Dersom kontoen er ulik 0,00, skal årsaken til at det er en saldo på kontoen spesifiseres.

Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene pkt. 4.4.5.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Uføres av Oppgave - handlinger Referanse

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto legges tallene inn.

Browsermal “D03 Spesifikasjon forskudd SAP”

DFØ

Under saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn kontoer med åpne poster per ansattnummer. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for balansekonto lønnsforskudd og reiseforskudd.

Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel 13.2.5

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Kunde

Følger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?