D1 Spesifikasjon av balansekontoer lønn

Rutinen skal sikre at alle interims- og gjennomgangskontoer som i forbindelse med remittering/utbetaling av lønn skal gjennomgås.

Oppdatert

For alle kontoer som er ulik 0,00 skal årsaken til at det er en saldo på kontoen spesifiseres.

Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene 4.4.5.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av Oppgave - handling Referanse

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto lønn, legges saldo hittil i år.

Browsermal “D01 Spes.balansekonti lønn”

DFØ

Under saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn alle kontoer med åpne poster per ansattnummer. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for hver balansekonto lønn.

Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel. 13.2.5

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Kunde

Følger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?