C8 Avstemming timer fra tidstyring

Gjelder for virksomheter som har tidstyring. Hver måned skal det kontrolleres at antall timer registrert på tidstyring i SAP, stemmer med antall timer overført til Unit4 ERP. Avstemmes aggregert, antall timer hittil i år.

Oppdatert

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Økonomireglementet § 14, bestemmelse 4.4.7.

Utføres av Oppgave - handling Referanse
DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Antall timer overført til Unit4 ERP registreres på rad 8 i avstemmingsskjema.

Browserspørring «Importerte timer fra SAP-enkel»
DFØ Sum timer fra tidregistrering i SAP registreres på rad 9 i avstemmingsskjema.

SAP: Rapport: CATS_DA

Rapportvariant: CUS&AVSTC8
DFØ

Eventuell differanse som fremkommer på rad 10 må redegjøres for i rubrikken «spesifikasjon av differanse mellom SAP og Unit4 ERP for aktuell avstemmingsmåned.»

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2019

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?