C5 Avstemming av arbeidsgiveravgift - bruttobudsjetterte virksomheter

Lønnsoppgavepliktige ytelser skal spesifiseres per måned etter kontoene i regnskapssystemet og rapporterte data til skatteoppkrever skal kunne avstemmes mot tilsvarende registrerte og bokførte data i økonomisystemet.

Oppdatert

Se bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 4.4.3 g) og 5.2.4.4.

Dette er nærmere beskrevet i

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Definisjon på reiseforskyvning: Informasjon om oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift på reiser oppdateres i SAP først ved hver hovedlønnskjøring og 13. kjøring, mens det oppdateres løpende ved hver overføring til Unit4 ERP. Dette betyr at det for hver innrapportering vil være en differanse mellom bokført grunnlag arbeidsgiveravgift i regnskapssystemet for reiser kjørt etter siste hovedlønn i måneden og frem til siste dag i måneden.

Utføres av

Oppgave - handling

Referanse

DFØ

Sum beregnet arbeidsgiveravgift hentes fra SAP og føres inn i kolonne B.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC05A

DFØ

De kundene som betaler pensjon må også fylle ut kolonne C. Beregnet pensjon hentes fra SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&AVSTC06P

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Beløpet for utgiftsført AGA registreres i kolonne D, inntektsført AGA registreres i kolonne E.

Browsermal “C05 BTO Avst.AGA

DFØ

Eventuelle differanser som fremkommer i kolonne F og G må redegjøres for i rubrikken ”Forklaring differanse”.


DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?